м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

Право на забезпечення легковими автомобілями мають особи з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю, що перебувають на обліку в Департаменті соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, є громадянами України і місце проживання яких зареєстровано у межах Сумської міської об’єднаної територіальної громади. Діти з інвалідністю беруться на облік після досягнення ними п’ятирічного віку. Підставою для забезпечення автомобілем є заява та висновок центральної міської у Києві медико-соціальної експертної комісії, про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним.

З метою отримання направлення для проходження медичної комісії щодо визначення показань для забезпечення автомобілем особі з інвалідністю в день звернення з заявою, а у разі  надходження заяви поштою у триденний строк, видається/надсилається направлення до лікувально-профілактичного закладу.

До заяви додаються наступні документи:

  • копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю – копія медичного висновку;
  • паспорт громадянина України (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві, повертається заявнику, та копія свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю);
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та члену сім’ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);
  • документ про реєстрацію місця проживання члена сім’ї, іншої особи, яким передається право користування автомобілем;
  • для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, – копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів, та медична довідка визначеного органами охорони здоров’я зразка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем (для осіб з інвалідністю I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно);
  • для осіб з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, – довідка, видана військкоматом, інші документи (копія військового квитка або партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит структурного підрозділу чи органу соціального захисту населення), посвідчення інваліда війни;
  • для недієздатних осіб з інвалідністю – копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною та копія рішення (розпорядження) про встановлення над нею опіки;
  • для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування, – копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування.

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF

Бланк заяви на проходжння транспрної комісії