м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 (зі змінами) право на отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення мають:

внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон),

які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до Житлового кодексу Української РСР, та перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання у межах Сумської міської обєднаної територіальної громади згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації

Грошова компенсація виплачується у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік.

Грошова компенсація внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України надається один раз.

Право на отримання грошової компенсації вважається використаним з дати державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і членами її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

Заява про призначення грошової компенсації подається особисто.

До заяви додаються копії документів з пред’явленням оригіналів:

– документа, що посвідчує внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; в разі подання документів законним представником – документи, що посвідчують особи тих, від чийого імені подається заява, а також документ, яким надано повноваження законному представникові представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

– посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус учасника бойових дій, або особи з інвалідністю;

– довідки встановленого зразка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

– довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

– довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності та/або документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо);

– довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та кожного із членів її сім’ї,

– згода (викладена письмово у довільній формі) кожного повнолітнього члена сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

– документів, що посвідчують родинні стосунки;

– довідки виконавчого комітету Сумської міської ради про взяття заявника та членів його сім’ї (для малолітніх і неповнолітніх дітей за наявності) на квартирний облік;

– акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (у разі потреби).

Подані документи розглядаються на комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли та осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи та приймається рішення про призначення або про відмову в призначенні грошової компенсації.

Комісія відмовляє заявнику в призначенні грошової компенсації з таких підстав:

– невідповідність в документах, що посвідчують внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, чи законного представника, від імені якого подається заява;

– подання недостовірних відомостей;

– заявник не брав безпосередньої участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

– заявник не є особою, визначеною у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6, пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону;

– скасування дії довідки про взяття на облік заявника як внутрішньо переміщеної особи;

– заявник та члени його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на нерухомість, будівництво якої не завершено, чи правом власності на нерухоме майно, в тому числі на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), або таке нерухоме майно було відчужено протягом останніх п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

– заявник не перебуває на квартирному обліку;

– заявнику або членам його сім’ї вже надавалося жиле приміщення або виплачувалася грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення за рахунок коштів субвенції;

– заявник проживає менш як один рік у межах Сумської міської обєднаної територіальної громади згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, або зміна його місця проживання в межах однієї області протягом року призводить до збільшення розміру компенсації/

Після призначення та отримання грошової компенсації, шляхом перерахунку її на відкритий поточний рахунок із спеціальним режимом використання у відділенні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», заявник має протягом року придбати житло.

Житло придбавається як у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або вторинному ринку, так і шляхом інвестування в об’єкти житлового будівництва відповідно до Законів України «Про інвестиційну діяльність» і «Про кооперацію» в будь-якому населеному пункті на території України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування.

Для отримання від департаменту письмової згоди на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за договором на придбання житла або на інвестування в його будівництво заявник подає один примірник договору, в якому зазначається, що житло набувається у власність заявника та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, подається також один примірник договору/договорів, в якому повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність заявника.

Для отримання консультацій та роз’яснень необхідно звертатися до департаменту за тел. 787-140, 787-137.