м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається опікунам чи піклувальникам на дітей, які набули статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, і призначається з місяця звернення терміном на 12 місяців до досягнення дитиною 18-річного віку включно.

Надається в розмірі, що становить:

 • 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку; на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування;
 • 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Якщо на дитину (дитину з інвалідністю) виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей із інвалідністю, відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між 2,5 розміру прожиткового мінімуму (для дитини з інвалідністю – 3,5 розміру прожиткового мінімуму) для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги. При цьому розмір призначених пенсій, аліментів, стипендій враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат, одержаних на дитину за попередні 12 календарних місяців. 

Максимальний розмір допомоги становить:

 • на дітей віком до 6 років – 6407,50 гривень
 • на дітей з інвалідністю віком до 6 років – 8970,50 гривень
 • на дітей віком від 6 до 18 років – 7990,00 гривень
 • на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 11 186,00 гривень

Для отримання допомоги необхідно подати:

1) заяву опікуна чи піклувальника;

2) копію рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

3) копію свідоцтва про народження дитини;

4) довідку про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів);

5) довідки про місячний розмір пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;

6) медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку.

Підставою для припинення виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, є:

 • звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;
 • працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;
 • усиновлення дитини, передача дитини батькам;
 • досягнення дитиною 18-річного віку;
 • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини;
 • влаштування дитини на повне державне утримання.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких може бути припинена виплата зазначеної допомоги, її одержувачі, служба у справах дітей, органи виконавчої влади, зобов’язані у десятиденний строк повідомити про це органи соціального захисту населення, які виплачують допомогу.