м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Про департамент

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 • Забезпечення на території Сумської міської територіальної громади у межах, визначених Положенням про департамент соціального захисту населення, реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального обслуговування населення, у тому числі Захисників та Захисниць України, які брали участь у заходах, пов’язаних із забезпеченням оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів добровольчих формувань територіальних громад та інших воєнізованих формувань, учасників антитерористичної операції/осіб, які брали та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, осіб, які перемістились/переміщуються з територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з питань сім’ї та пенсійного забезпечення.
 • Надання за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та благодійних надходжень додаткових гарантій щодо соціального захисту населення, у тому числі надання пільг, компенсацій та матеріальної допомоги особам, що знаходяться у складних життєвих обставинах, у вигляді грошової або натуральної допомоги.
 • Участь у розробці програми соціального і економічного розвитку Сумської міської територіальної громади з питань, що стосуються соціального захисту населення, програми щодо надання додаткових пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян та фінансової підтримки громадським організаціям за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади.

ФУНКЦІЇ:

У сфері соціально-трудових відносин та зайнятості:

 • забезпечує співробітництво органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;
 • забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування у сфері повідомної реєстрації територіальних угод та колективних договорів, в тому числі здійснює: прийом на повідомну реєстрацію територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них (далі – угоди (договори), внесення відповідних записів до реєстру територіальних угод та колективних договорів, змін і доповнень до них; письмове інформування суб’єктів про реєстрацію угоди (договору); оприлюднення на власному офіційному веб-сайті та щомісячне оновлення реєстру територіальних угод та колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текстів, рекомендацій щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності); зберігання примірника угоди (договору), поданого на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі до заміни новою угодою (договором);
 • бере участь у розробленні програми зайнятості населення Сумської міської територіальної громади та у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці.
 • організовує та здійснює роботу в межах своєї компетенції щодо видачі довідок про розмір заробітної плати для призначення пенсії, за умови відсилання, згідно з чинним законодавством до такої правосуб’єктності, що здійснюється на рівні виконавчих органів міської ради, за виключенням правомочностей, вирішення яких покладено на інші структурні підрозділи міської ради.

З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

 • організовує в межах своєї компетенції роботу щодо прийому населення з питань оформлення  субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, а також забезпечує в межах власних повноважень роботу з надання  інших пільг, передбачених законодавством України та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;
 • організовує та здійснює роботу в межах своєї компетенції щодо складання актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи за умови відсилання, згідно з чинним законодавством до такої правосуб’єктності, що здійснюється на рівні виконавчих органів міської ради та/або щодо яких передує звернення уповноваженого державного органу із відповідною предметністю порушених питань, за виключенням правомочностей, вирішення яких покладено на інші структурні підрозділи міської ради;
 • організовує роботу із відповідними категоріями населення щодо отримання ними окремих видів гуманітарної допомоги;
 • організовує у межах власних повноважень прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, в тому числі додаткової, фінансування якої здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, та послуг, забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;
 • здійснює призначення та виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з особою з інвалідністю I та II групи внаслідок психічного розладу, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, компенсації витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб, матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, а також інших видів державної соціальної допомоги відповідно до законодавства України;
 • сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів соціальних гарантій;
 • формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів окремих видів державних соціальних допомог;
 • проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують окремі види соціальних допомог, компенсації та/або пільг за рахунок коштів бюджету територіальної громади в установленому законодавством порядку;
 • організовує роботу «мобільного соціального офісу»;
 • здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання окремих видів державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;
 • організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;
 • здійснює оформлення та видачу довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

 • організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;
 • здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;
 • видає відповідні посвідчення/довідки категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;
 • організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 • організовує виконання заходів із соціальної та професійної адаптації Захисників та Захисниць України (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку).

У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг:

 • організовує роботу з визначення потреби у соціальних послугах згідно з розподілом повноважень у цій сфері у межах територіальної юрисдикції Сумської міської територіальної громади, з урахуванням чого готує та подає пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;
 • у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
 • організовує в межах власної компетенції у встановленому законодавством порядку вирішення питань встановлення опіки та піклування над повнолітніми особами;
 • сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

У сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

 • здійснює облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
 • здійснює роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;
 • здійснює підготовку документів для оформлення направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;
 • здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України та/або відповідними рішеннями Сумської міської ради;
 • визначає потребу у забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;
 • інформує осіб з інвалідністю про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;
 • інформує Сумську філію Сумського обласного центру зайнятості та Сумське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати;
 • бере участь у заходах щодо створення безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення Сумської територіальної громади.

Щодо поліпшення становища сімей, попередження домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми:

 • реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань попередження домашнього насильства;
 • взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Сумської міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми;
 • забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;
 • надає у межах своїх повноважень сім’ям та потребуючим громадянам методичну допомогу з питань попередження домашнього насильства;
 • забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми;
 • проводить відбір дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та яких направлятимуть для оздоровлення і відпочинку до дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», складає списки таких дітей, формує пакет документів та вносить відповідні пропозиції Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації;
 • організовує відповідно до визначеного порядку та/або за координації департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації відпочинок і оздоровлення дітей разом з відповідними структурними підрозділами Сумської міської ради, комунальними установами, організаціями, підприємствами Сумської міської територіальної громади.

Структура департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради

Положення про департамент соціального захисту населення Сумської міської ради

Колективний договір