м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Про департамент

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

1. Забезпечення на території Сумської міської територіальної громади у межах, визначених цим Положенням, реалізації державної політики з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг сім’ям та особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (у тому числі: особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України; військовослужбовцям, які захищали/захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (в тому числі, що є членами добровольчих та/або інших невоєнізованих формувань), та/або які звільнені з військової служби, в тому числі за станом здоров’я і членам їх сімей; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми, малозабезпеченим особам, багатодітним, внутрішньо переміщеним особам, дітям, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством мають право на пільги (крім пільг з оплати житлово-комунальних послуг, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу).

2. Виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення, реалізації ветеранської політики, спрямованих на покращення становища сімей, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей участі жінок і чоловіків у політичному, економічному та культурному житті, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми.

3. Надання за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади та/або благодійних надходжень додаткових гарантій щодо соціального захисту населення, у тому числі надання пільг, компенсацій та/або матеріальної допомоги особам, що знаходяться у складних/особливих життєвих обставинах, у вигляді компенсації/грошової або натуральної допомоги.

4. Організація надання соціальних послуг і проведення соціальної роботи шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку комунальних установ та служб, залучення недержавних надавачів соціальних послуг відповідно до законодавства.

5. Участь у розробці програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади з питань, що стосуються соціального захисту населення, програм щодо надання додаткових пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян, надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади.

6. Аналіз стану і тенденцій соціального розвитку, державної та місцевої політики у сфері соціального захисту ветеранів, а також внесення/узгодження відповідних пропозицій у цьому напрямку.

7. Забезпечення організації та/або виконання інших завдань, що слідують із повноважень Департаменту, у якості основного виконавчого органу Сумської міської ради, визначеного цим Положенням відповідальним за формування політики у цьому напрямку.

ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ:

1. У сфері трудових відносин та зайнятості:
а) забезпечує співробітництво органів місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;
б) забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади у сфері повідомної реєстрації територіальних угод та колективних договорів, в тому числі здійснює: прийом на повідомну реєстрацію територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них (далі – угоди (договори), внесення відповідних записів до реєстру територіальних угод та колективних договорів, змін і доповнень до них; письмове інформування суб’єктів про реєстрацію угоди (договору); оприлюднення на власному офіційному веб-сайті та щомісячне оновлення реєстру територіальних угод та колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текстів, рекомендацій щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності); зберігання примірника угоди (договору), поданого на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі до заміни новою угодою (договором);
в) організовує та здійснює роботу в межах своєї компетенції щодо видачі довідок про розмір заробітної плати для призначення пенсії, за умови відсилання, згідно з чинним законодавством до такої правосуб’єктності, що здійснюється на рівні виконавчих органів міської ради, за виключенням правомочностей, вирішення яких покладено на інші структурні підрозділи міської ради;
г) організовує проведення оплачуваних громадських та суспільно корисних робіт;
д) сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу;
е) забезпечує у межах повноважень органів місцевого самоврядування участь у розв’язанні колективних трудових спорів (конфліктів).

2. З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення, забезпечення державних/міських соціальних гарантій окремим категоріям населення:
а) організовує в межах своєї компетенції роботу щодо прийому населення з питань оформлення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, а також забезпечує в межах власних повноважень роботу з надання інших пільг, передбачених законодавством України та пільгового проїзду окремим категоріям громадян;
б) організовує у межах власних повноважень прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, в тому числі додаткової, фінансування якої здійснюється за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади, та послуг, забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;
в) здійснює призначення та виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; державної соціальної допомоги на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»); тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; державної допомоги сім’ям з дітьми (допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги при народженні дитини, допомоги при усиновленні дитини, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти; допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року; одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях, одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку; одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті; одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»; щомісячної адресної компенсаційної виплати послуги «муніципальна няня»; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»; одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»; компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; інших видів державної підтримки відповідно до законодавства;
в) здійснює призначення та виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до законодавства;
г) здійснює оформлення та видачу довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;
д) за наявності умов та відповідно до визначеної процедури адмініструє та/або здійснює виплати міських соціальних гарантій, у тому числі: одноразової матеріальної допомоги сім’ям, в яких виховуються діти, хворі на онкологічні та онкогематологічні захворювання, для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення та проведення обстежень; Почесним донорам України; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1, 2 та дітям, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи; особам, яким виповнюється 100 і більше років; опікунам, у яких під опікою перебуває двоє та більше повнолітніх недієздатних осіб; дітям з багатодітних сімей, які вступили до закладів вищої освіти; дітям з інвалідністю з багатодітних сімей, де виховуються двоє та більше дітей з інвалідністю; матеріальних допомог сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю з вадами слуху, для/за придбання слухових апаратів; дітям з інвалідністю, хворим на рідкісні (орфанні) захворювання, які потребують спеціального дієтичного харчування та постійного прийому медичних препаратів; постраждалим домогосподарствам, які розташовувались у будинках, що були пошкоджені внаслідок війни (збройної агресії) російської федерації проти України; для покриття витрат на проживання постраждалим домогосподарствам, житло яких було знищено/зруйновано або пошкоджено і водночас визнане непридатним для проживання; сім’ям, члени яких загинули/були визнані в установленому законодавством порядку безвісно відсутніми/оголошені померлими внаслідок повітряних або артилерійських обстрілів російської федерації; особам з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа Захисників/Захисниць України, членам добровольчих формувань/громадських невоєнізованих формувань Сумської міської територіальної громади; ветеранам підпільно-партизанського руху в роки Другої світової війни; учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, яким виповнилося 95 і більше років; особам з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа учасників бойових дій в Афганістані (воїнам-інтернаціоналістам) та членам сімей загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів, на оплату житлово-комунальних послуг, іншим окремим категоріям громадян – мешканцям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах; грошової допомоги на проведення поховання деяких категорій осіб; для компенсації вартості путівок без лікування особам, що супроводжують постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, яким встановлено інвалідність 1 групи та яким за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога; для компенсації вартості санаторно-курортного лікування Почесним донорам України; пільг з оплати послуг зв’язку, на проїзд комунальним автомобільним/електротранспортом, на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади/Сумського району, на залізничному транспорті у міжміському/приміському сполученні окремим категорія громадян; цільової матеріальної допомоги для проведення лікування, вирішення соціально-побутових та/або інших видів міської соціальної підтримки окремих категорій громадян;
е) сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів соціальних гарантій;
є) формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів окремих видів державних соціальних допомог;
ж) проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують окремі види соціальних допомог, компенсації та/або пільг за рахунок коштів бюджету територіальної громади в установленому законодавством порядку;
з) організовує та здійснює роботу в межах своєї компетенції щодо складання актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи за умови відсилання, згідно з чинним законодавством до такої правосуб’єктності, що здійснюється на рівні виконавчих органів міської ради та/або щодо яких передує звернення уповноваженого державного органу із відповідною предметністю порушених питань, за виключенням правомочностей, вирішення яких покладено на інші структурні підрозділи міської ради;
и) здійснює вибіркові перевірки достовірності наведених у заяві відомостей власниками житлових приміщень, які звертаються за компенсацією витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб шляхом відвідування їх місця проживання (перебування);
і) здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання окремих видів державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;
к) організовує роботу щодо усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є Департамент, за підсумками проведеної верифікації даних;
л) організовує роботу «мобільного соціального офісу».

3. У сфері виконання державних програм підтримки окремих категорій громадян:
а) організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;
б) здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
в) організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям населення відповідно до законодавства;
г) видає відповідні посвідчення/довідки категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;
д) організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

4. У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг:
а) організовує роботу з визначення потреби у соціальних послугах згідно з розподілом повноважень у цій сфері у межах територіальної юрисдикції Сумської міської територіальної громади, з урахуванням чого готує та подає пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;
б) у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
в) сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
г) організовує в межах власної компетенції у встановленому законодавством порядку вирішення питань встановлення опіки та піклування над повнолітніми особами;
д) сприяє громадським, благодійним, релігійним організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, та в поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи.

5. З питань реалізації заходів ветеранської політики:
а) здійснює у межах повноважень підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих і міських програм з питань ветеранської політики, а також забезпечує їх виконання відповідно до визначених завдань;
б) проводить у межах повноважень визначення на території громади потреб Захисників і Захисниць України, ветеранів війни/членів їх сімей/членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, вносить пропозиції щодо задоволення таких потреб відповідними органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства;
в) організовує у межах повноважень на території громади надання соціальних послуг і проведення соціальної роботи із Захисниками і Захисницями України, ветеранами війни/членами їх сімей/членами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, проводить у визначеному порядку та межах моніторинг надання й оцінку якості соціальних послуг, наданих зазначеній категорії жителів громади, а також вживає заходів до розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;
г) забезпечує збір, аналіз, надання/внесення даних/інформації, необхідної для формування і ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
д) приймає у межах повноважень рішення про надання, позбавлення статусу учасника війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України та у разі виникнення підстав вилучає посвідчення, видане особі раніше;
є) здійснює заходи, передбачені законодавством, що спрямовані на реалізацію запровадження та функціонування в межах Сумської міської територіальної громади інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя, в організаційно-методичному забезпеченні роботи помічників ветеранів;
е) організовує та забезпечує у межах Сумської міської територіальної громади виконання заходів із соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності, їх психологічної реабілітації (включаючи психологічну просвіту, інформування, консультування та групову роботу для військових, їх сімей, ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, сімей безвісті зниклих воїнів або таких, що в полоні), координації їх зайнятості, а також санаторно-курортного лікування;
ж) організовує діяльність комісії, створеної при виконавчому комітеті Сумської міської ради, щодо розгляду заяв деяких категорій ветеранів про виплату їм за рахунок державних коштів грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення;
з) сприяє в здійсненні заходів щодо гідного вшанування пам’яті ветеранів війни;
и) планує та організовує в межах своєї компетенції відзначення ювілейних, пам’ятних та історичних дат, міжнародних днів, пов’язаних із вшануванням ветеранів війни, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України;
і) забезпечує взаємодію з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, суб’єктами надання публічних/електронних публічних, соціальних, реабілітаційних, психологічних та інших послуг в частині переходу від військової служби до цивільного життя військовослужбовців, які звільняються або звільнені із військової служби;
к) взаємодіє з центрами ветеранського розвитку, утвореними на базі закладів вищої освіти, з питання визначення та формування потреби і надання особам, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності послуг з професійної адаптації;
л) взаємодіє із громадськими та іншими організаціями, волонтерами та благодійниками, представниками ветеранського руху, ветеранськими просторами, громадськими об’єднаннями ветеранів у питаннях, спрямованих на допомогу/сприяння Захисникам і Захисницям України у реалізації прав таких осіб та їх реінтеграцію у громаду, спільноти та родини;
м) виступає головним розробником та виконавцем міських цільових програм підтримки Захисників та Захисниць України, ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, а також сімей безвісти зниклих воїнів або таких, шо в полоні;
н) бере участь у межах власних повноважень у проведенні моніторингових досліджень потреб ринку праці в частині, що стосується ветеранів війни та членів їх сімей;
о) організовує та/або співпрацює в межах компетенції з відповідними підрозділами Національної поліції в межах території громади та соціальних служб з питань запобігання та попередження вчинення правопорушень серед ветеранів війни.

6. У сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:
а) здійснює облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
б) здійснює роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;
в) здійснює підготовку документів для оформлення направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;
г) здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України та/або відповідними рішеннями Сумської міської ради;
д) інформує осіб з інвалідністю про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;
є) інформує територіальний орган служби зайнятості та Сумське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати;
е) бере участь у заходах щодо створення безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення Сумської територіальної громади.

7. Щодо поліпшення становища сімей, оздоровлення дітей, що потребують окремої соціальної уваги та підтримки, попередження домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми:
а) реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань попередження домашнього насильства;
б) взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Сумської міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби, зайнятості, правоохоронної діяльності та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми;
в) забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;
г) надає у межах своїх повноважень сім’ям та потребуючим громадянам методичну допомогу з питань попередження домашнього насильства;
д) забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми;
е) проводить за визначених умов відбір дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та яких направлятимуть для оздоровлення і відпочинку до дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», складає списки таких дітей, формує пакет документів та вносить пропозиції відповідному регіональному органу соціального захисту населення;
є) організовує за визначених умов та відповідно до існуючого порядку відпочинок і оздоровлення дітей разом з відповідними структурними підрозділами Сумської міської ради, комунальними установами, організаціями, підприємствами Сумської міської територіальної громади.

8. Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органом Пенсійного фонду України в Сумській області стосовно осіб, які проживають в територіальних межах Сумської міської територіальної громади.

Структура Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради

Положення про Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради

Колективний договір