м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Послуга з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”

Послуга з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”

Відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків, опікуну дитини до трьох років.

Муніципальна няня – будь-яка фізична особа – підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91), юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Розмір:

Прожитковий мінімум на дітей віком до шести років, встановлений на 1 січня відповідного року (з 01.01.2021 – 1921 грн.);

У разі догляду за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується у двох розмірах прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року (з 01.01.2021 – 1921грн. × 2 = 3842 грн.)

      ♦ Компенсація не може бути більшою за сплачену батьками муніципальній няні вартість послуги з догляду.

Документи можна подати як в паперовому, так і в електронному вигляді.

Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» отримувач послуги «муніципальна няня» подає за місцем свого проживання наступні документи:

 • заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;
 • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;
 • копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;
 • документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція) за місяць, в якому подано заяву:

До заяви додаються копії:

 • свідоцтва про народження дитини;
 • паспорта отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
 • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);
 • медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
 • трудової книжки отримувача послуги «муніципальна няня» та документа з місця роботи, що підтверджує зайнятість/довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) (для фізичних осіб – підприємців);
 • довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

Отримувачі послуги «муніципальна няня» зобов’язані щомісяця до 5 числа подавати документи, що підтверджують витрати на оплату послуги.

У разі їх неподання в установлений строк, виплата компенсації послуги припиняється.

         Послуга «Муніципальна няня» не компенсується:

 • батькам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;
 • батькам, що уклали угоду з «муніципальною нянею», яка є фізичною особою – підприємцем, і одночасно доглядає більше 3-х дітей, або з юридичною особою – підприємцем, яка доглядає більше ніж 10 дітей.

   Компенсація послуги «муніципальна няня» не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.

   Одержання отримувачами послуги «муніципальна няня» інших видів допомог не впливає на призначення та виплату компенсації послуги «муніципальна няня».

  Компенсація послуги «муніципальна няня» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.