м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Послуга з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”

Відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» є щомісячною адресною компенсаційною виплатою заявнику послуги «муніципальна няня» за здійснення догляду за дитиною протягом місяця.

Муніципальна няня – будь-яка фізична особа – підприємець (КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91) чи юридична особа (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини.

Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками дитини, яка потребує додаткового догляду або є особами з інвалідністю I чи II групи і на законних підставах проживають на території України та уклали договір з муніципальною нянею.

Компенсація виплачується у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня відповідного року (з 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати становить 7100 гривень). Компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується в розмірі, який визначається з розрахунку 100% мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі, установленої на 1 січня відповідного року, за одну годину догляду, але не більше ніж 165 годин на місяць. Розмір компенсації послуги «муніципальна няня» не може перевищувати суму, сплачену заявником муніципальній няні.

Для отримання компенсації подаються документи:

  • Заява про надання компенсації послуги «муніципальна няня». 
  • Акт про надану послугу «муніципальна няня».

До заяви додаються копії:

  • свідоцтва про народження дитини;
  • паспорта заявника послуги «муніципальна няня» з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
  • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу районної у місті, сільської, селищної, міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
  • довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);
  • медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
  • довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

2) заява про перерахування коштів для компенсації із зазначенням рахунка в установі банку;

3) копія договору між заявником послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;

4) документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня», сплаченої заявником послуги «муніципальна няня» (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція) за місяць, в якому подано заяву.

Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

Отримувач послуги «муніципальна няня» подає до 5 числа місяця, що настає за місяцем, в якому надано послугу документи, що підтверджують витрати на оплату вартості послуги «муніципальна няня», а також акт про надану послугу (документи можна подати в паперовій або електронній формі). У разі їх неподання в установлений строк, виплата компенсації послуги припиняється.

Заявник зобов’язаний протягом одного робочого дня проінформувати органи соціального захисту про розірвання договору, продовження строку його дії або про інші обставини, які можуть вплинути на надання послуги «муніципальна няня».

Послуга «Муніципальна няня» не призначається батькам, які є батьками – вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Компенсація послуги «муніципальна няня» не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.

Одержання отримувачами послуги «муніципальна няня» інших видів допомог не впливає на призначення та виплату компенсації послуги «муніципальна няня».

Компенсація послуги «муніципальна няня» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.