м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Опікунська рада

Підведено підсумки роботи опікунської ради при органі опіки та піклування Сумської міської ради за 2020 рік

Незважаючи на карантинні обмеження, які діють на території України з березня 2020 року, опікунською радою було забезпечено сталу діяльність у вирішенні питань соціального захисту недієздатних осіб та осіб цивільна дієздатність яких обмежена.

Так, протягом року проведено 10 засідань дорадчого органу, в т.ч. 7 – під час дії карантину, на яких розглянуто 54 заяви громадян, що стосувались питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами. За результатами розгляду надано 50 відповідних пропозицій органу опіки та піклування Сумської міської ради, на підставі яких прийнято 11 рішень виконавчого комітету Сумської міської ради.

Під час карантинних обмежень робота з опікунами проводилась в телефонному режимі, визначались проблемні питання та шляхи їх вирішення, з’ясувався стан життєзабезпечення недієздатних осіб.

Враховуючи потреби сімей, де під опікою перебувають недієздатні, 90 особам було надано продуктові набори, що не лише підтримало їх матеріально в дуже складний період, а й надало можливість на певний час утриматись від виходу з помешкання під час карантинного режиму.

Протягом року методичну допомогу з питань опіки та піклування надано 792 громадянам, в т.ч. у період карантину – 652.

Представники опікунської ради як зацікавлені особи в 2020 році залучались до участі в 108 судових засіданнях. Як наслідок, над 23 особами встановлено опіку вперше, 7 – подовжено терміни перебування під опікою.

Таким чином, у реєстрі недієздатних повнолітніх осіб обліковується 433 громадянина.

Міська влада вживає заходи, спрямовані на матеріальну підтримку таких сімей. Відповідно до програми Сумської міської ТГ «Милосердя» надаються пільги на оплату за житлово-комунальні послуги 47 недієздатним особам з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи з діагнозом ДЦП в розмірі 100% та 50% відповідно. Також разову матеріальну допомогу виплачено 5 опікунам, у яких під опікою перебуває по двоє недієздатних осіб, на загальну суму 16,4 тис. грн.

Звертаємо увагу, що громадяни, які виконують обов’язки опікуна, щорічно, не пізніше 1 лютого, мають подати до органів опіки та піклування звіт про свою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів підопічних, у тому числі щодо збереження належного їм майна та житла.

На сьогодні з 205 опікунів, з якими опрацьовано питання надання звіту, 155 – вже прозвітували, що складає 35,9 % від загальної кількості підзвітних осіб.

Разом з тим нагадуємо, що роз’яснення з питань встановлення опіки над повнолітніми особами можна отримати за телефоном – 787-147.

 

За І півріччя 2020 року підведено підсумки роботи дорадчого органу – опікунської ради при органі опіки та піклування Сумської міської ради

Так, з початку року за результатами розгляду 20 заяв громадян на 4 засіданнях опікунської ради, підготовлено 4 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради. Прийнято участь у 56 засіданнях суду з питань встановлення опіки.

Як наслідок, призначено опікунів 17 особам (з них -7 під час запровадження карантинних заходів), 3 опікунам надано дозвіл на влаштування підопічних до закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади.

Відповідно до законодавства здійснювався контроль за виконанням опікунами обов’язків по забезпеченню належного утримання 435 недієздатних повнолітніх осіб, що обліковуються в реєстрі, який оновлюється та підтримується в актуальному стані. Централізований банк даних з проблем інвалідності доповнювався інформацією про підопічних.

До архіву опікунської ради, який передбачає довгострокове зберігання документів (75 років), занесено 326 особових справ недієздатних осіб та матеріалів, наданих заявниками та судовими органами, в тому числі в зв’язку з: смертю підопічних – 223, залишенням судами справ без розгляду – 80, зміною місця проживання – 13, відновленням дієздатності – 7, закінченням строку дії рішення суду про визнання особи недієздатною – 2.

Згідно із затвердженими графіками з початку року проведено обстеження житлово-побутових умов 126 недієздатних осіб.

Під час карантинних обмежень стан життєзабезпечення недієздатних осіб опрацьовувався з опікунами в телефонному режимі, визначалися проблемні питання та шляхи їх вирішення, бо саме ці особи найбільш залежні від обставин.

Враховуючи потреби сімей, де під опікою перебувають недієздатні, 75 особам було надано продуктові набори, що не лише підтримало їх матеріально в дуже складний період, а й надало можливість утриматись від виходу з помешкання під час карантинного режиму.

Також, з початку року було надано методичну допомогу з питань опіки та піклування 343 громадянам.

Крім того, департаментом соціального захисту населення проводилася виплата опікунам гарантованих державою соціальних допомог та субсидій. Так, отримали державні соціальні допомоги особи з інвалідністю з дитинства та особи, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу або державну грошову допомогу особи, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 284 сім’ї, де під опікою перебувають недієздатні особи, користуються субсидією – 157 сімей.

До того ж, міською владою вживаються заходи, спрямовані на матеріальну підтримку таких сімей. Відповідно до програми Сумської міської ОТГ «Милосердя» опікунам, у яких під опікою перебуває по 2 та більше недієздатних осіб, передбачено виплату за рахунок коштів міського бюджету одноразової матеріальної допомоги в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на кожну з таких осіб (на 2020 рік передбачено 22,4 тис. грн.).

За рахунок коштів міського бюджету надаються пільги на оплату за житлово-комунальні послуги 43 недієздатним особам з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи з діагнозом ДЦП в розмірі 100% та 50% відповідно.

Опіка над повнолітніми недієздатними особами

Відповідно до статті 39 Цивільного кодексу України повнолітня особа визнається недієздатною за рішенням суду в разі якщо внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

З метою вирішення соціально-побутових питань таких осіб статтею 60 Цивільного кодексу України передбачено призначення їй опікуна, який виконує покладені на нього обов’язки безкоштовно і має повноваження приймати рішення від імені та на ім’я недієздатного щодо забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів підопічного.

Опікуни подають щорічно, не пізніше 1 лютого, звіт про свою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів підопічних, у тому числі щодо збереження належного їм майна та житла. Контроль за діяльністю опікунів здійснюється шляхом планових відвідувань осіб, які перебувають під опікою, за окремим графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки і піклування.

Для організації захисту недієздатних осіб у місті функціонує опікунська рада при органі опіки та піклування Сумської міської ради, склад та порядок діяльності якої затверджено рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.06.2013 № 323 (зі змінами).

В 2019 році проведено 13 засідань опікунської ради при органі опіки та піклування, де розглянуто 60 звернень, затверджено 12 рішень виконавчого комітету Сумської міської ради з цих питань. Прийнято участь у 87 судових засіданнях. Як наслідок, над 21 особою встановлено опіку, надано дозволи 13 опікунам на укладання правочину з майном недієздатних осіб з метою покращення житлово-побутових умов та захисту майнових прав підопічних.

Оновлюється та підтримується в актуальному стані реєстр недієздатних повнолітніх осіб, до якого внесено інформацію по 439 громадянам, відомості про повнолітніх осіб, над якими встановлено опіку або піклування, вносяться до Цетралізованого банку даних з проблем інвалідності.

Згідно із затвердженими графіками проведено обстеження житлово-побутових умов 518 недієздатних, надано методичну допомогу з питань опіки та піклування 560 громадянам.

Для підтримки сімей, де під опікою перебуває по 2 повнолітні недієздатні особи, 7 опікунам виплачено одноразову матеріальну допомогу відповідно до Програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» в загальній сумі 21,0 тис. грн.

Допомогу з питань, що входять до компетенції опікунської ради, можна отримати за адресою:  м. Суми, вул. Харківська, буд. 35, каб. 211, тел. 787-147.

 

Інформаційна картка 

ЗАВАНТАЖИТИ