м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Опікунська рада

Внаслідок інтелектуальної недостатності або стійких психічних розладів є особи, які не усвідомлюють значення своїх дій та не можуть керувати ними, чим наражають своє життя та життя оточуючих на небезпеку.

З метою вирішення соціально-побутових питань, захисту майнових прав та інтересів таких громадян шляхом встановлення опіки над ними, в Сумській міській територіальній громаді діє опікунська рада при органі опіки та піклування Сумської міської ради, склад та порядок діяльності якої затверджено рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.06.2013 № 323 (зі змінами).

Опікунська рада є дорадчим органом, завдання якого – попередній розгляд питань опіки та піклування над повнолітніми особами, організація її роботи покладається на департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

Відповідно до покладених завдань опікунська рада розглядає матеріали та готує пропозиції виконавчому комітету Сумської міської ради стосовно наступних питань:

– визначення кандидатури опікуна, з’ясування можливостей та зацікавленості цієї особи захищати інтереси недієздатного, направлення до суду відповідного подання;

– встановлення опіки над майном у передбачених законом випадках;

– здійснення нагляду за діяльністю опікунів та піклувальників;

– реєстрації імені помічника за заявою дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;

– порушення у судовому порядку питання про звільнення опікуна чи піклувальника від виконання покладених на нього обов’язків.

– надання дозволів на правочини, які зачіпають майнові права та інтереси недієздатних осіб.

Відповідно до статті 60 Цивільного кодексу України суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування.

При цьому, стаття 63 Цивільного кодексу України передбачає, що фізична особа може бути призначена опікуном лише за її письмовою заявою. Заява про призначення опікуном подається заявником до органу опіки та піклування за територіальною належністю.

Для повного та всебічного розгляду питання направлення до суду подання про призначення опікуна до заяви додаються наступні документи (пункт 3 Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88):

– копії паспорту особи, що виявила бажання стати опікуном (сторінки 1, 2 та сторінка, на якій зазначається місце проживання), його ідентифікаційного коду (за наявності);

– копії паспорту повнолітньої особи, щодо якої розглядається питання визнання недієздатною (сторінки 1, 2 та сторінка, на якій зазначається місце проживання), його ідентифікаційного коду (за наявності);

– копії документів, які підтверджують родинний зв’язок між майбутнім опікуном та підопічним;

– медичний висновок про стан здоров’я особи, що потребує опіки (консультативний висновок лікаря-психіатра, тощо).

– довідка медичного закладу про стан здоров’я майбутнього опікуна;

– довідки про те, що майбутній опікун не перебуває на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога;

– довідки про місце проживання майбутнього опікуна та підопічного;

– довідка управління інформаційно-аналітичного забезпечення УМВС України, яка підтверджує те, що майбутнього опікуна не було засуджено за скоєння тяжкого злочину;

– характеристика з місця роботи майбутнього опікуна (в разі якщо він працює);

– копії документів, які підтверджують право власності на майно підопічного, що підлягатиме опіки;

– заяви-згоди повнолітніх членів сім’ї майбутнього опікуна та підопічного на здійснення опіки.

Контроль за діяльністю опікунів здійснюється шляхом планових відвідувань осіб, які перебувають під опікою, за окремим графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки і піклування. Щорічно, не пізніше 1 лютого, опікуни подають звіт про свою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів підопічних, у тому числі щодо збереження належного їм майна та житла.