м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Рада з питань внутрішньо переміщених осіб Сумської міської ТГ

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Рада з питань внутрішньо переміщених осіб Сумської міської територіальної громади є консультативно-дорадчим органом, який утворюється для участі у реалізації місцевої політики у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, сприяння діяльності громади у розвитку ефективних механізмів їх адаптації та інтеграції.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РАДИ

Метою діяльності Ради є сприяння вирішенню питань, пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав ВПО. До завдань Ради належать:
– сприяння міській раді, виконавчому комітету, міській військовій адміністрації в реалізації громадянських і політичних прав ВПО, участь у процесі розроблення нормативних актів та контролю за їх виконанням;
– сприяння міській раді, виконавчому комітету, міській військовій адміністрації у розвитку ефективних механізмів адаптації та інтеграції ВПО, забезпеченні і захисту їх прав та інтересів з питань соціального захисту, забезпечення житлом і зайнятості, психосоціальної, медичної, правової допомоги та з інших питань;
– організаційна, методична та консультативна підтримка суб’єктів господарювання, які у зв’язку зі збройною агресією рф проти України в установленому Законом порядку перемістилися на територію громади та перемістили свої виробничі потужності та інші активи;
– сприяння залученню ВПО до вирішення питань місцевого значення, зокрема до участі в консультативно-дорадчих органах із метою розробки місцевих програм у сфері захисту прав та інтересів ВПО, соціального захисту, зайнятості населення, забезпечення житлових та майнових прав;
– сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвесторів, громадських та міжнародних об’єднань для розвитку інфраструктури та можливостей громади;
– подання пропозицій та рекомендацій щодо розвитку державно-приватного партнерства для вирішення питань адаптації та інтеграції ВПО;
– подання пропозицій щодо прийняття нових та внесення змін до діючих нормативно-правових актів у сфері захисту прав та інтересів ВПО;
– вивчення стану виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері захисту прав та інтересів ВПО та подання пропозицій щодо їх реалізації;
– налагодження співпраці з органами влади та підприємствами, організаціями, фізичними та юридичними особами з питань захисту прав та інтересів ВПО;
– проведення моніторингу стану виконання органами виконавчої влади міської ради повноважень у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів ВПО;
– сприяння в застосуванні принципів ґендерної рівності у процесі реалізації заходів для розвитку соціальної згуртованості, зменшення напруги та ризиків виникнення конфліктів між Сумською МТГ та ВПО.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РАДИ – 21 особа, із яких:
– представники виконавчих та державних органів – 8 осіб
– внутрішньо переміщені особи – 9 осіб
– представники громадських організацій та благодійних фондів – 4 особи

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

З метою оперативного реагування на виклики, пов’язані із переміщенням населення у громаду, адаптації ВПО на новому місці проживання, їх інтеграції і розвитку, впровадження уніфікованих підходів із планування та удосконалення організаційних заходів по роботі із забезпечення прав та свобод ВПО розпорядженням міського голови від 20.06.2023 № 213-Р утворено Координаційну раду у справах внутрішньо переміщених осіб.

Координаційна рада, з урахуванням завдань, які покладені на органи місцевого самоврядування, а також суб’єктів владних повноважень забезпечують на постійній основі розгляд суспільно значимих питань, пов’язаних із викликами сьогодення, які стосуються інтересів ВПО, напрацьовують заходи, необхідні для створення цільової програми з підтримки внутрішньо переміщених осіб у Сумській міській територіальній громаді.