м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Внутрішньо переміщеним особам

Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення, з дня звернення за її призначенням і виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.

На період дії карантину, пов’язаного із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів із дня його відміни виплата грошової допомоги, призначеної до періоду встановлення карантину, подовжується автоматично.

Документи, необхідні для призначення допомоги:

1. Заява, в якій зазначається:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • число, місяць, рік народження;
 • серія, номер (у разі наявності) паспорта громадянина України, ким і коли виданий або серія, номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства – документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті);
 • інформація про:

зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування);

наявність у будь-якого з членів сім’ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення;

наявність житлового приміщення, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації;

наявність у будь-якого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

місце роботи осіб працездатного віку та час, із якого особа там працює;

наявність у будь-якого з членів сім’ї інвалідності із зазначенням групи інвалідності.

2. Копія довідки з військової частини про залучення до проведення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації (для військовослужбовців із числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації).

3. Копія довідки з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб).

4. Копія свідоцтва про шлюб.

5. Копії свідоцтва про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї.

6. Письмова згода (в довільній формі) про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних.

7. Письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім’ї в установі уповноваженого банку.

8. У разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, додається копія акту обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) складеного комісією, утвореною районною, районною в мм. Київ та Севастополь держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради.

Розміри допомоги:

 • для осіб, які отримують пенсію, дітей, студентів денної форми навчання закладів вищої освіти та учнів закладів професійно-технічної освіти, які досягли 18-річного віку (до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) – 1000,00 грн. на одну особу (члена сім’ї);
 • для осіб з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю – 130% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2022 – 2514,20 грн., з 01.07.2022 – 2635,10 грн., з 01.12.2022 – 2720,90 грн.;
 • для осіб з інвалідністю ІІ групи – 115% прожиткового мінімуму для осіб, які в тратили працездатність – з 01.01.2022 – 2224,10 грн., з 01.07.2022 – 2331,05 грн., з 01.12.2022 – 2406, 95 грн.;
 • для осіб з інвалідністю ІІІ групи – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – з 01.01.2022 – 1934,00 грн., з 01.07.2022 – 2027,00 грн., з 01.12.2022 – 2093,00 грн.;
 • для працездатних осіб – 442,00 грн.

Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3000,00 грн., для сім’ї, до складу якої входить одна особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю, – 3400,00 грн., для багатодітної сім’ї – 5000,00 грн. Загальний розмір допомоги на сім’ю, до складу яких входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), максимальним розміром не обмежується.

Якщо в складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або та дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок  психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги, та студентів денної форми навчання), які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період – припиняється.

Особам працездатного віку, яким грошова допомога була припинена, не призначається на наступний строк, крім осіб, які після припинення виплати грошової допомоги втратили працездатність.

Грошова допомога не призначається у разі коли:

 • будь-хто з членів сім’ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання;
 • будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Грошова допомога не призначається на члена сім’ї:

 • який перебуває на повному державному утриманні в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, психоневрологічному інтернаті, будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, спеціальному будинку-інтернаті системи соціального захисту населення;
 • який перебуває на повному державному утриманні в школі-інтернаті, закладі спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю;
 • який відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

Особи працездатного віку, яким призначено грошову допомогу, зобов’язані інформувати в триденний строк уповноважений орган про факт працевлаштування або перебування на обліку як безробітних. Також, уповноважений представник сім’ї, якому призначено грошову допомогу, зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня виникнення таких обставин.

Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі:

 • подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;
 • надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї протягом чотирьох місяців не працевлаштувалися за сприянням державної служби зайнятості або перебувають у трудових відносинах із роботодавцями на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють;
 • зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи;
 • виявлення уповноваженим органом соціального захисту факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги;
 • смерті внутрішньо переміщеної особи.