м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Внутрішньо переміщеним особам

Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

 Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення з дня звернення за її призначенням і виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.

На період дії карантину, пов’язаного із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів із дня його відміни виплата грошової допомоги, призначеної до періоду встановлення карантину, подовжується автоматично.

Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам призначається на сім’ю уповноваженому представнику сім’ї у таких розмірах:

  • для осіб, які отримують пенсію, дітей, студентів денної форми навчання закладів вищої освіти та учнів закладів професійно-технічної освіти, які досягли 18-річного віку (до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) – 1000,00 грн. на одну особу (члена сім’ї);
  • – для осіб з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю – 130% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2021 – 2299,70 грн., з 01.07.2021 – 2410,20 грн., з 01.12.2021 – 2514,20 грн.;
  •  для осіб з інвалідністю ІІ групи – 115% прожиткового мінімуму для осіб, які в тратили працездатність – з 01.01.2021 – 2034,35 грн., з 01.07.2021 – 2132,10 грн., з 01.12.2021 – 2224, 10 грн.;
  •  для осіб з інвалідністю ІІІ групи – прожитковий мінімум для осіб, які в тратили працездатність – з 01.01.2021 – 1769,00 грн., з 01.07.2021 – 1854,00 грн., з 01.12.2021 – 1934,00 грн.;
  •  для працездатних осіб – 442,00 грн.

Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3000,00 грн., для сім’ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, – 3400,00 грн., для багатодітної сім’ї –  5000,00 грн.

Якщо в складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або та дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок  психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги, та студентів денної форми навчання), які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період – припиняється.

Грошова допомога не призначається в разі, коли:

  • будь-хто з членів сім’ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання;
  • будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

 Особам працездатного віку, яким грошова допомога була припинена, на наступний строк не призначається, крім осіб, які після припинення виплати грошової допомоги втратили працездатність.

Особи працездатного віку, яким призначено грошову допомогу, зобов’язані інформувати в триденний строк уповноважений орган про факт працевлаштування або перебування на обліку як безробітних.