м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Державна соціальна допомога малозабезпечиним сім’ям.

Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250

   Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

 

Право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України.

До складу сім’ї включаються: чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти до досягнення 23 років і які не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи і проживають разом із батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом із ними і перебувають на їх утриманні в зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом із одинокою особою з інвалідністю I групи і здійснює догляд за ним; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення 23 років і не мають власних сімей.

До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї. Максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для малозабезпеченої сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму:

  • для працездатної особи: 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб –

із 01.01.2020 – 525,50 грн., із 01.07.2020 – 549,25 грн., із 01.12.2020 – 567,50 грн.;

  • для осіб, які втратили працездатність, та осіб із інвалідністю: 100% прож. мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2020 – 1638,00 грн.; із 01.07.2020 – 1712,00 грн.; із 01.12.2020 – 1769,00 грн.;
  • для дітей: із 01.01.2020 – 85%, із 1 липня – 130% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
  • до 6 років – з 01.01.2020 – 1663,36 грн., із 01.07.2020 – 2416,70 грн., із 01.12.2020 – 2497,30 грн.;
  • від 6 до 18 років – з 01.01.2020 – 2073,83 грн., з 01.07.2020 – 3013,40 грн., з 01.12.2020 – 3113,50 грн.;
  • від 18 до 23 років (за умови навчання) – з 01.01.2020 – 1965,37 грн., з 01.07.2020 – 2856,10 грн., з 01.12.2020 – 2951,00 грн.

Державна соціальна допомога призначається на 6 місяців із місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

 Державна соціальна допомога не призначається у випадках, коли:

1) працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними 3-річного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними 6-річного віку; осіб, які доглядають за особами з інвалідністю I груп або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, за особами з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги);

2) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (разово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних, згідно з соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок);

4) у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менш 15 років (крім мопеда і причепа).

Для призначення допомоги подаються такі документи:

– заява для призначення всіх видів допомог;

– декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

– довідку про доходи в разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно з законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення (в разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру).

Інформація про склад малозабезпеченої сім’ї заявника зазначається в декларації.

У декларацію включаються доходи з усіх джерел надходжень, отримані заявником та членами його сім¢ї, обчислений у середньому за місяць дохід, одержаний ними протягом 6 місяців (6 місяців становлять 2 квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги) – нарахована заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб, грошове забезпечення військовослужбовців, пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці, стипендія, в тому числі з сумою її індексації, нарахованої відповідно до закону (крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам із їх числа), соціальні виплати, які призначаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, в тому числі житлова субсидія та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування, грошові перекази, отримані з-за кордону; інші доходи, відомості про які отримано від ДПС і Пенсійного фонду України, а також доходи, задекларовані особою.

 Виплата призначеної державної соціальної допомоги припиняється:

  • якщо малозабезпеченою сім’єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання державної соціальної допомоги та на визначення її розміру, або встановлено фактичну зайнятість особи, що приносить дохід (винагороду), без оформлення;
  • у разі переїзду малозабезпеченої сім’ї до іншої місцевості або настання обставин, що унеможливлюють виплату державної соціальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи;
  • якщо припинено реєстрацію особи як безробітної в центрі зайнятості;
  • у разі виявлення, що непрацююча працездатна особа фактично не здійснювала догляд за особою, яка досягла 80-річного віку, або не надавала соціальних послуг із догляду відповідно до законодавства в зв’язку з перебуванням за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання державної соціальної допомоги.

 

Копії документів подаються разом з предявленням оригіналів

Інформаційна картка

Допомога малозабезпеченим сім’ям