м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Комунальні установи соціального захисту
Комунальна установа  «Сумський міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» 

Адреса установи: 40035, м. Суми, вулиця Інтернаціоналістів, 18

Директор центру: Галіченко Інна Федорівна

Телефони: 32-67-03,  32-77-74

Електронна адреса: ter23@dszn.sm.gov.ua

Код ЄДРПОУ 24023394

Мета: надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання і в умовах денного перебування

На надання соціальних послуг у територіальному центрі мають право:

  • громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими у порядку, затвердженому МОЗ;
  • громадяни, які перебувають у складних життєвих ситуаціях у зв’язку з безробіттям і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім`ї;
  • особи, які самостійно не пересуваються або пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків та інших технічних засобів реабілітації, а саме:

– діти з інвалідністю з захворюванням на ДЦП, онкозахворюванням;

– учасники війни;

– особи з інвалідністю І та ІІ групи;

– одинокі непрацездатні громадяни.

Основними завданнями територіального центру є:

  • виявлення громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;

виявлення громадян, які перебувають у складних життєвих ситуаціях у зв’язку з безробіттям і зареєстровані  в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму  утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю);  особи, які самостійно не пересуваються або пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків та інших технічних засобів реабілітації, а саме: – діти з інвалідністю з захворюванням на ДЦП, онкозахворюванням;

– учасники війни;

– особи з інвалідністю І та ІІ групи;

– одинокі непрацездатні громадяни, для формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

  • забезпечення якісного надання соціальних послуг;
  • встановлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадян.

До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи:

–  два відділення соціальної допомоги вдома (вул. Інтернаціоналістів, 18, тел. 32-32-60, 63-54-14);

відділення денного перебування «Калина» (пр-т М. Лушпи, 23, тел. 32-83-61);

відділення денного перебування «Злагода» (пр-т Т. Шевченка, 11, тел. 22-32-68);

відділення денного перебування інвалідів з розумовою відсталістю «Спільнота» (вул. Петропавлівська, 87/3, тел. 78-81-59);

відділення соціальної підтримки громадян (вул. Інтернаціоналістів, 18, тел. 60-49-95, тел. 050-40-55-670).

Відділення соціальної допомоги вдома № 1, 2

Відділення соціальної допомоги вдома організовують надання соціальної послуги догляду вдома або сприяють подальшому вирішенню питання, з яким звертаються, а саме:

– закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу;

– допомога в оформленні документів на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг;

– допомога в забезпеченні засобами реабілітації.

У випадках, коли непрацездатні громадяни мають працездатних дітей або родичів, які з поважних причин не мають можливості здійснювати за ними догляд, відділення приймають на обслуговування на платній основі.

Відділення денного перебування «Калина», «Злагода» та відділенням денного перебування інвалідів з розумовою відсталістю «Спільнота»

Відділення денного перебування «Калина», «Злагода» та відділення денного перебування інвалідів з розумовою відсталістю «Спільнота»    здійснюють комплекс заходів, направлених на соціальну, побутову та частково трудову адаптацію осіб з інвалідністю та людей поважного віку, розвиток особистих та творчих здібностей.

Основними формами і методами соціальної адаптації є лікувальна фізкультура, культтерапія, ароматерапія, трудова терапія і спілкування.

Щоденна зайнятість допомагає відвідувачам налагодити своє життя; інтегруватися у суспільство; приймати участь у змістовному дозвіллі; проведення різноманітних свят, відвідування театрів, кінотеатрів, бібліотек та виставок.

Трудове виховання та навчання здійснюється на базі навчальних майстерень за напрямками: столярний, керамічний, текстильно-ткацький, побутово-господарчий.

 На базі відділень працює «Університет третього віку» основою якого є створення умов для активації особистісного потенціалу людей старшого віку спрямована на: адаптацію людей пенсійного віку до нових умов життя; стимулювання до економічної  та соціальної активності; оволодіння новими сучасними знаннями; залучення до нових сфер діяльності; формування принципів здорового способу життя та підвищення рівня здоров’я та фізичної активності; передачу накопиченого досвіду молодому поколінню. Заняття проводяться за методиками адаптованими до вікової групи старшого покоління та проводиться у формі тренінгів, семінарів, конференцій, конструктивного діалогу.

В «Університеті третього віку» працюють факультети правовий, мистецький, основи медицини та здорового способу життя, сучасні технології, садівництва та городництва, народознавства та фольклору, група здоров’я, національної та сучасної вишивки, геронтопсихології, іноземна мова, історія Україна. Навчання та освітні заходи в рамках «Університету третього віку» здійснюються на безоплатній основі.

Відділення соціальної підтримки громадян

Відділення надає соціально-економічні послуги, послугу прокату технічних та інших засобів реабілітації і транспортних послуг «Соціальне таксі». Виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби,  предметами медичного призначення, предметами побутової гігієни, продовольчими та промисловими товарами, гарячими обідами, технічними та іншими засобами реабілітації.

Комунальна установа «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради

Адреса установи: м. Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, 165/71.

Директор центру: Мордванюк Олександр Васильович

Телефон: 050 107 94 53

Вебсайт: www.atocentr.sumy.ua

Електронна адреса: centrubd@ukr.net

Код ЄДРПОУ 40417855

Діяльність Центру спрямована на підтримку та відновлення здоров’я, повернення до активного повноцінного життя у суспільство, зміцнення/відновлення родинних та суспільно-корисних зв’язків учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, та осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, членів їх сімей.

У складі Центру діє відділення соціальної адаптації, основними функціями якого є: проведення психологічної діагностики особистості, визначення форм, методів, заходів, терміну та процедур психологічної корекції; проведення індивідуальної психокорекційної роботи; виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб отримувачів послуг; організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля,                           спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо.

На базі Центру надаються медичні та реабілітаційні послуги шляхом залучення лікарів на договірних засадах: надаються послуги невролога, терапевта, психотерапевта, фізіотерапевта, а також бальнеологічні та електролікувальні послуги.

В січні 2019 року в Центрі відкрито віддалене робоче місце управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми»: в рамках реалізації даного напрямку учасники бойових дій мали змогу вирішити земельні питання, питання з архітектури та містобудування, з оформлення паспортних документів тощо.

Основними завданнями Центру є:

– створення сучасної інформаційно-аналітичної бази отримувачів послуг та осіб, які потенційно можуть виявити бажання отримувати послуги, їх потреб та результатів надання послуг;

– розробка плану надання соціальних послуг та актуалізація їх до вимог сьогодення, що в тому числі включає формування прикладної програми з урахуванням надання конкретних видів і форм соціальної допомоги і послуг, за допомогою яких можлива адаптація отримувача послуг до соціального середовища;

– організація комплексної психокорекції та професійної діагностики, заснованих на передових досягненнях сучасної психології;

– надання системи соціально – медичних послуг для відновлення здоров’я отримувачів послуг, усунення патологічного процесу, попередження ускладнень та рецидивів, відновлення або часткової чи повної компенсації втрачених функцій, підготовки до побутових та виробничих навантажень, попередження або сповільнення подальшого розвитку патологічних процесів, які можуть призвести до тимчасової чи стійкої втрати працездатності, попередження виникнення стійкої втрати працездатності (інвалідності);

– співпраця з виконавчими органами Сумської міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян та іншими недержавними організаціями для виконання поставлених цілей і завдань;

– використання сучасних методів соціальної роботи;

– сприяння розвитку та впровадженню інноваційних методик у роботі з отримувачами послуг.

Центр реінтеграції бездомних осіб

Адреса установи: м. Суми, вулиця Робітниче селище, 14

В.о. директора: Заруцький Микола Анатолійович

Телефон: 24-53-05

Електронна адреса: reintegracion.centr@dszn.sm.gov.ua

Код ЄДРПОУ 33079051

Основними завданнями Центру є:

– надання соціальних послуг бездомним особам Центру з урахуванням індивідуальних потреб;

– використання сучасних методів соціальної роботи для надання допомоги потребуючим;

– сприяння розвитку та впровадженню інноваційних методик у роботі з бездомними особами;

– сприяння формуванню позитивної громадської думки про бездомних осіб.