м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 214 (зі змінами) право на отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення мають

особи з інвалідністю I-II групи, визначені пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон) інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням в інших державах (далі – особи з інвалідністю),

члени сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти), померли (далі – особи, які загинули (пропали безвісти), померли), визначені в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону (далі – члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла),

які потребують поліпшення житлових умов, перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР та включені до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (для осіб з інвалідністю), та інформацію про яких внесено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Грошова компенсація виплачується у повному обсязі особам з інвалідністю – в порядку черговості включення до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла – в порядку черговості взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії одержувача грошової компенсації.

Грошова компенсація членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісті), померла, та особам з інвалідністю надається один раз.

Право на отримання грошової компенсації вважається використаним з дати державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за членами сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісті), померла, особи з інвалідністю та членами її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

Заява про призначення грошової компенсації подається особисто.

До заяви додаються копії документів з пред’явленням оригіналів:

– документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою – документа, що посвідчує особу того, від чийого імені подається заява, а також документа, яким надано повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особу з інвалідністю, оформленого відповідно до законодавства;

– посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особи з інвалідністю;

– довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності (для осіб з інвалідністю);

– постанови військово-лікарської комісії;

– довідки про безпосередню участь загиблої (померлої) особи в бойових діях на території інших держав;

– згода (викладеної письмово у довільній формі) кожного із членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) і неповнолітніх (від 14 до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, на включення їх у розрахунок грошової компенсації;

– документів, що посвідчують родинні стосунки;

– довідки виконавчого комітету Сумської міської ради про взяття заявника та членів його сім’ї (для малолітніх за наявності) на квартирний облік;

– рішення про включення особи з інвалідністю до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень.

Подані документи розглядаються на комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли та осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи та приймається рішення про призначення або про відмову в призначенні грошової компенсації.

Комісія відмовляє заявнику в призначенні грошової компенсації з таких підстав:

– особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належала до осіб, статус яким установлено відповідно до пунктів 2, 13-15 частини першої статті 6 Закону;

– особа з інвалідністю не належить до осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, та одержала інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, що пов’язані з перебуванням у таких державах;

– заявник не належить до членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, визначених у пункті 1 статті 10 Закону;

– заявник не перебуває на квартирному обліку (не включений до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень – для осіб з інвалідністю);

– категорія заявника як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, є нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в разі одночасного подання ними заяви про отримання грошової компенсації;

– категорія заявника як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, є нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член його сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, – до виплати грошової компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, які перебувають на обліку в Реєстрі та мають першочергове право на таку виплату;

– заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю I-II групи із числа учасників бойових дій на території інших держав за рахунок бюджетних коштів;

– заявник та члени його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на незакінчене будівництвом житло чи правом власності на нерухоме майно, в тому числі на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР, або таке нерухоме майно було відчужене протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

– подання недостовірних відомостей.

Після призначення та отримання грошової компенсації, шляхом перерахунку її на відкритий поточний рахунок із спеціальним режимом використання у відділенні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», заявник має протягом року придбати житло.

Житло придбавається як у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або вторинному ринку, так і шляхом інвестування в об’єкти житлового будівництва відповідно до Законів України «Про інвестиційну діяльність» і «Про кооперацію» в будь-якому населеному пункті на території України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування.

Для отримання від департаменту письмової згоди на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за договором на придбання житла або на інвестування в його будівництво заявник подає один примірник договору, в якому зазначається, що житло набувається у власність заявника та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, подається також один примірник договору/договорів, в якому повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність заявника.

Для отримання консультацій та роз’яснень необхідно звертатися до департаменту за тел. 787-140, 787-137.