м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Грошова допомога внітрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації та взяті на облік у структурних підрозділах із питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах із питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

За рішенням комісій із питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворених районними, районними в мм. Київ та Севастополь держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад, грошова допомога може надаватися внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, їх дітям, дітям з інвалідністю та особам, що здійснюють за ними догляд, які перемістилися з населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, і не мають можливості повернутися до попереднього місця проживання, в тому числі через потребу в тривалій вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі або третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі із цілодобовим спостереженням або в зв’язку з загрозою насильства чи психологічною травмою.

Документи:

 1. Заява, в якій зазначається:
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • число, місяць, рік народження;
 • серія, номер (у разі наявності) паспорта громадянина України, ким і коли виданий або серія, номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства – документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті);
 • інформація про:
 • зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування);
 • наявність у будь-якого з членів сім’ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення;
 • наявність житлового приміщення, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації;
 • наявність у будь-якого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
 • місце роботи осіб працездатного віку та час, із якого особа там працює;
 • наявність у будь-якого з членів сім’ї інвалідності із зазначенням групи інвалідності.
 1. Копія довідки з військової частини про залучення до проведення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації (для військовослужбовців із числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації).
 2. Копія довідки з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб).
 3. Копія свідоцтва про шлюб.
 4. Копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї.
 5. Письмова згода (в довільній формі) про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних.
 6. Письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім’ї в установі уповноваженого банку.
 7. У разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, додається копія акту обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) складеного комісією, утвореною районною, районною в мм. Київ та Севастополь держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради .

Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які стоять на обліку в структурних підрозділах із питань соціального захисту населення, з дня звернення за її призначенням і виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.

Неповнолітня дитина має право самостійно звернутися за призначенням грошової допомоги.

Грошова допомога особам, які переміщуються, призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім’ї у таких розмірах:

 •  для працездатних осіб: з 01.01.2021 – 442,00 грн., з 01.07.2021 – 442,00 грн., з 01.12.2021 – 442,00 грн.,
 •  для пенсіонерів, дітей та осіб, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти, до закінчення таких закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років): з 01.01.2021 – 1000,00 грн., з 01.07.2021 – 1000,00 грн., з 01.12.2021 – 1000,00 грн.;
 • для осіб з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю (130% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність): з 01.01.2021 – 2299,70 грн., з 01.07.2021 – 2410,20 грн., з 01.12.2021 –   2514,20 грн.;
 • для осіб з інвалідністю ІІ групи (115% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність): з 01.01.2021 – 2034,35 грн., з 01.07.2021 – 2132,10 грн., з 01.12.2021 – 2224,10 грн.;
 • для осіб з інвалідністю ІІІ групи (прожитковий мінімуму для осіб, які втратили працездатність): з 01.01.2021 – 1769,00 грн., з 01.07.2021 – 1854,00 грн., з 01.12.2021 – 1934,00 грн.

         Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3000 гривень, для сім’ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю – 3400 гривень, для багатодітної сім’ї – 5000 гривень.

         Загальний розмір допомоги на сім’ю, до складу якої входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), максимальним розміром не обмежується.

         Якщо в складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку (крім громадян, що доглядають за дітьми до досягнення ними 3-річного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними 6-річного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або особам з  інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги, та студентів денної форми навчання), які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або перебувають у трудових відносинах із роботодавцями на тимчасово окупованій території України, в районах проведення антитерористичної операції чи населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють, протягом двох місяців із дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період – припиняється.

         Особам працездатного віку, яким грошова допомога була припинена, на наступний строк не призначається, крім осіб, які після припинення виплати грошової допомоги втратили працездатність.

         Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім’ї подає до уповноваженого органу заяву, повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також пред’являє довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб усіх членів сім’ї. Таку заяву на наступний шестимісячний строк може бути подано з дати його початку або не раніше ніж за 15 днів до закінчення поточного шестимісячного строку.

         Грошова допомога виплачується шляхом перерахування на поточний рахунок, відкритий в АТ “Ощадбанк”, через мережу установ і пристроїв уповноваженого банку з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки у населених пунктах, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

         Виплата грошової допомоги особам з інвалідністю I групи та іншим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовою заявою може проводитися АТ “Укрпошта” з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.

         Грошова допомога не призначається у разі, коли:

 • будь-хто з членів сім’ї має у власності житлове приміщення / частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, населені пункти, на території яких органи державної влади населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану;
 • будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Положення абзацу другого пункту 6 не поширюється на сім’ї, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації (крім осіб, які набули право власності на зазначене житлове приміщення, придбане за рахунок державних коштів, після початку проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримання збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях).

         Грошова допомога не призначається на члена сім’ї:

 • який перебуває на повному державному утриманні в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, психоневрологічному інтернаті, будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, спеціальному будинку-інтернаті системи соціального захисту населення;
 • який перебуває на повному державному утриманні в школі-інтернаті, закладі спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю;
 • який відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця в разі:

 • подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;
 • надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї протягом чотирьох місяців не працевлаштувалися за сприянням державної служби зайнятості або перебувають у трудових відносинах із роботодавцями на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють;
 • зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи;
 • виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги;
 • у разі смерті внутрішньо переміщеної особи.

Виплата грошової допомоги може бути поновлена, якщо протягом місяця з місяця припинення її виплати уповноважений представник сім’ї повідомив уповноваженому органу про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати грошової допомоги.

         Уповноважений представник сім’ї, якому призначено грошову допомогу, зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів із дня виникнення таких обставин.

У разі виїзду внутрішньо переміщеної особи на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь та перебування на таких територіях понад 60 днів суми грошової допомоги повертаються за весь період перебування на зазначених територіях.

         Суми грошової допомоги, надмірно виплачені внаслідок подання недостовірних документів, неповідомлення про зміну обставин, які впливають на виплату грошової допомоги, повертаються:

 • уповноваженим представником сім’ї самостійно;
 • за згодою уповноваженого представника сім’ї в повному обсязі за рахунок наступних виплат грошової допомоги;
 • за рішенням уповноваженого органу за рахунок суми наступних виплат грошової допомоги в обсязі не менш 20 відсотків щомісячної суми призначеної грошової допомоги.

У разі неможливості добровільного повернення або утримання надміру перерахованих сум грошової допомоги вони стягуються в судовому порядку.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА:

Адресна допомога внутрішньо переміщеним особам