м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Особам з інвалідністю

Особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України.

Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експертизи та з врахуванням здібностей до професійної і побутової діяльності особи з інвалідністю. Види і обсяги необхідного соціального захисту особи з інвалідністю надаються у вигляді індивідуальної програми медичної, соціально-трудової реабілітації і адаптації.

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» визначає пільги та основи соціальної захищеності для людей з інвалідністю.

Перелік пільг для осіб з інвалідністю:

І. Придбання лікарських засобів:

– безоплатно за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії;

– з оплатою 50 відсотків їх вартості за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні.

ІІ. Послуги із соціально-побутового і медичного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, у тому числі кріслом-коляскою з електроприводом, автомобілем, індивідуальними пристроями, протезами очей, зубів, щелеп, окулярами, слуховими та голосоутворювальними апаратами, сурдотехнічними засобами, ендопротезами тощо):

– безоплатно за наявності відповідного медичного висновку;

– на пільгових умовах за наявності відповідного медичного висновку. Особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням може бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Після смерті особи з інвалідністю, автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням членів її сім’ї може бути переданий у їх власність безоплатно у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Технічні та інші засоби реабілітації можуть бути залишені у власності членів сім’ї померлої особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

IІІ. Санаторно-курортне лікування, безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань.

ІV. Послуги зв’язку:

Пільгове та позачергове встановлення квартирного телефону;

Встановлення оплати послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за погодинним (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості тільки за їх згодою.

Особам з інвалідністю першої групи по зору надається право безплатного користування радіотрансляційною точкою.

V. Транспортне обслуговування:

Право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, в установах усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Особи з інвалідністю, які прямують на лікування (за наявності підтвердних документів), особи з інвалідністю першої групи мають право на пріоритет перед іншими особами на проходження передбачених законодавством видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з таких територій. Разом з такими особами у пріоритетному порядку можуть слідувати особи, які їх супроводжують (не більше двох), та, у разі необхідності, – близькі родичі першої лінії спорідненості. У пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення та контрольних пунктах в’їзду-виїзду на тимчасово окуповані території пріоритет може надаватися при слідуванні в пішому порядку або на легковому автомобілі, за умови відсутності в транспортному засобі, в якому прямують зазначені особи, інших (крім визначених цією статтею) осіб.

Особи з інвалідністю I та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (не більше однієї особи), мають право на:

безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі) за наявності посвідчення чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі);

50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

Особи з інвалідністю І групи по зору і з ураженням опорно-рухового апарату та особи, які супроводжують особу з інвалідністю І групи зазначених категорій (не більше одного супроводжуючого), мають право на безплатний проїзд також у метро.

Для отримання пільг по інвалідності  необхідно оформити один з таких документів:

– посвідчення, яке підтверджує відповідний статус або пенсійне посвідчення з зазначенням групи інвалідності;

– довідка про призначення виплат за Законом «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

– довідка про видачу державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Якщо особа з інвалідністю має право на одну і ту ж пільгу за Законом «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» і одночасно за іншим нормативно-правовим актом, пільга йому надається лише за одним із них за його вибором (незалежно від підстави встановлення пільги).