м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Компенсації особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТА СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ ТА КОМПЕНСАЦІЙ  ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ» ВІД 28.02.1991 № 796-XII

 Одноразова компенсація за шкоду, заподіяну здоров’ю, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

Нормативний акт, яким регламентується надання послуги: постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 760 «Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян».

Перелік необхідних документів:

− заява;

− паспорт;

− довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;

− посвідчення, що підтверджує статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, віднесених до категорії 1;

− експертний висновок міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт або військово-лікарської комісії, що діє у системі МВС, СБУ чи Міноборони;

− довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт.

Одноразова компенсація у разі встановлення дитині інвалідності, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою.

Нормативний акт, яким регламентується надання послуги: постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 760 «Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян».

Перелік необхідних документів:

− заява;

− паспорт заявника − посвідчення потерпілої дитини серії “Д” (із вкладкою);

− копія свідоцтва про народження дитини;

− експертний висновок дитячої спеціалізованої лікарсько-консультативної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, патологічних станів та інвалідності з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

− медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Одноразова компенсація у зв’язку з втратою годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС для дружини або чоловіка, в разі, коли вони не одружилися вдруге.

Нормативний акт, яким регламентується надання послуги: постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 760 «Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян».

Перелік необхідних документів:

− заява;

− паспорт заявника;

− довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;

− копія свідоцтва про шлюб;

− копія свідоцтва про смерть;

− копія документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, складення ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт, із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

− експертний висновок міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт або військово-лікарської комісії, що діє у системі МВС, СБУ чи Міноборони.

Одноразова компенсація у зв’язку з втратою годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС батькам (незалежно від того, чи були вони на його утриманні, та незалежно від отримання такої компенсації сім’єю померлого

Нормативний акт, яким регламентується надання послуги: постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 760 «Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян».

Перелік необхідних документів:

− заява;

− паспорт заявника;

− довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;

− копія свідоцтва про смерть;

− копія документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, складення ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт, із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

− експертний висновок міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт або військово-лікарської комісії, що діє у системі МВС, СБУ чи Міноборони;

− свідоцтво про народження особи; у разі зміни прізвища, імені та по батькові документи, що підтверджують їх зміну; рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення факту родинних відносин (у разі потреби).

Щорічна допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, брали участь в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 1, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 2 або 3, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, кожній дитині, яка втратила одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році

Нормативний акт, яким регламентується надання послуги: постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 760 «Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян».

Перелік необхідних документів:    

− заява;

− паспорт;

− довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки  платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;

− копія документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

− довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи (для осіб 1 категорії);

− посвідчення потерпілої дитини серії “Д” (із вкладкою);

− копія свідоцтва про народження дитини;

− експертний висновок дитячої спеціалізованої лікарсько-консультативної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, патологічних станів та інвалідності з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

− медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років;

− копія свідоцтва про смерть особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, батька або матері;

− копія посвідчення померлої особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, батька або матері.

Грошова компенсації батькам потерпілих від Чорнобильської катастрофи дітей, які не харчуються в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, та дітей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

Нормативний акт, яким регламентується надання послуги:  постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.199 № 155 «Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Перелік необхідних документів:    

− заява;

− паспорт;

− довідка з навчального закладу про те, що дитина не відвідувала навчальний заклад протягом відповідного періоду (за необхідності);

− довідка про те, що навчання потерпілої дитини здійснюється в домашніх умовах, але дитина перебуває в обліковому складі школи (за необхідності);

− довідка про те, що дитині необхідна спеціальна дієта і вона не може харчуватися за місцем навчання (за необхідності);

− довідка про те, що в навчальному закладі відсутні умови для харчування дітей (за необхідності);

− довідка про те, що у навчальному закладі не забезпечено безоплатне харчування дітей (за необхідності).

Грошова компенсація вартості продуктів харчування для громадян, що належать до 1 і 2 категорій

Нормативний акт, яким регламентується надання послуги: постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Перелік необхідних документів:    

− заява;

− паспорт;

− довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;

− копія документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Перелік підстав для відмови у наданні послуг:

− подання встановленого переліку документів не в повному обсязі;

− зміна місця реєстрації;

− втрата статусу осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасників ліквідації ядерних аварій, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, потерпілих від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3; статусу дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи, дитини з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Інформаційна картка

Компенсація учасникам ЧАЕС та дітям з інвалідністю

 Інформаційна картка

Компенсація ЧАЕС, які втратили годувальника