м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (в тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

  • жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;
  • жінки із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби;
  • жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
  • непрацюючі жінки;
  • аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
  • жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців із дня закінчення відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів.

Жінкам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до пологів та 90 – після пологів). Зазначена допомога обчислюється сумарно та надається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Розмір допомоги:

  • жінкам, звільненим з роботи в зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації – 100% середньомісячного доходу;
  • жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні – 100% мінімального розміру допомоги по безробіттю;
  • аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам – у розмірі місячної стипендії. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • непрацюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як суб’єкти підприємницької діяльності – 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Для отримання допомоги необхідно подати:

1) заяву;

2) видану лікувально-профілактичним закладом довідку встановленого зразка (до забезпечення технічної можливості отримання відомостей з Реєстру для перевірки інформації про сформований медичний висновок з використанням Порталу Дія для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами);

3) довідку з місця навчання, служби про те, що жінка навчається, служить;

4) довідку ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;

5) довідку служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована як безробітна;

6) довідку ДПС про те, що жінка, яка є фізичною особою – підприємцем, не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.