м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

На допомогу мають право вагітні жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соцстрахування, а саме:

 • жінки з числа військовослужбовців Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
 • жінки, звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства;
 • жінки, зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні;
 • непрацюючі жінки;
 • аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів І – ІV рівня акредитації та професійно – технічних закладів.
 • жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Підставою для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка.

ТЕРМІН ПРИЗНАЧЕННЯ          Допомога у зв’язку з вагітністю  та  пологами  призначається, якщо  звернення  за  нею  надійшло  не пізніше шести місяців з дня закінчення  відпустки  у  зв’язку  з  вагітністю  та  пологами,  і виплачується  жінкам  за  весь  період відпустки,  тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі  ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів.  Жінкам,  віднесеним до  1-4  категорій  осіб,  які постраждали   внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  допомога  по вагітності  та  пологах  виплачується  за  180  календарних   днів зазначеної  відпустки  (90  –  до  пологів та 90 – після пологів). Зазначена допомога обчислюється  сумарно  та  надається  жінкам  у повному  обсязі  незалежно від кількості днів відпустки,  фактично використаних до пологів.

Розмір допомоги:

Жінкам, звільненим з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації 100% середньомісячного доходу;
Жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні 100% мінімального розміру допомоги по безробіттю;
Аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам, За вибором: розмір стипендії або розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, але не менше 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб
Непрацюючим жінкам, та жінкам зареєстрованим як суб’єкти підприємницької діяльності 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

з 01.01.2020– 525,50 грн.,

з 01.07.2020– 549,25 грн.,

з 01.12.2020 – 567,50 грн.

Документи:

 • заява матері
 • довідка видана лікувально-профілактичним закладом для призначення допомоги;
 • довідка з місця навчання, служби про те, що жінка навчається, служить;
 • довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;
 • довідка служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована як безробітна;
 • довідка ДФС про те, що жінка, яка є фізичною особою – підприємцем, не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Інформаційна картка

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами