м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Одноразова натуральна допомога на дитину “пакунок малюка”

«Пакунок малюка» є безповоротною адресною соціальною допомогою сім’ям, у яких народилася живонароджена дитина, у разі відсутності обох батьків – родичам, які в установленому порядку забирають дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, усиновлювачам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям або патронатним вихователям новонародженої дитини, іноземцям та особам без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, а також особам, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що народили живонароджену дитину.

У разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я отримувач «пакунка малюка» має право звернутись за його отриманням до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем його проживання або перебування протягом року з дня народження дитини.

Для отримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» необхідно подати:

 • заявуза формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я;
 • довідку про те, що «пакунок малюка» в закладі охорони здоров’я не видано.

Після подачі документів перевіряється факт неотримання “пакунка малюка” за місцем проживання/перебування або у закладі охорони здоров’я на підставі отриманих відомостей від таких закладів, а також перевіряється факт неотримання “пакунка малюка” у зведеній відомості, отриманій від Нацсоцслужби.

У разі народження дитини за межами України «пакунок малюка» видається департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради на підставі:

 • заявиотримувача, поданої у паперовій або електронній формі);
 • копії свідоцтва про народження дитини, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, а в разі його відсутності – копії виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.

Отримувач може відмовитися від отримання «пакунка малюка» на підставі заяви, поданої керівнику закладу охорони здоров’я у паперовій або електронній формі і звернутись до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради для отримання грошової компенсації.

Виплата грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» на дітей, народжених починаючи з 1 липня 2021 року, проводиться за бажанням отримувача замість одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років (з 01.01.2023 – 6816,00 грн.), установленого законом на дату подання заяви про призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Для отримання коштів необхідно відкрити спеціальний рахунок АТ «КБ «ПриватБанк», який буде використовуватися виключно для придбання дитячого одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль.

Для отримання грошової компенсації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» необхідно подати:

 • заявуза формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • посвідку на постійне (тимчасове) проживання, або посвідчення біженця, або довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства), або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
 • документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, які внесено до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження;
 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною), про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу, або прийомної сім’ї (для сім’ї патронатного вихователя, прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу).
 • документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я.

Грошова компенсація не виплачується у разі:

 • відмови від новонародженої дитини;
 • відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;
 • смерті новонародженої дитини в пологовому будинку;
 • отримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».