м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Соціальний захист сімей

Соціальний захист сімей спрямований на забезпечення гідного рівня життя шляхом надання соціальної підтримки та грошової допомоги найменш соціально захищеним сім’ям, зокрема, тим сім’ям, які з поважних або незалежних від них причин мають низький середньомісячний сукупний дохід.

Багатодітна сім’я – сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Для отримання посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї відповідно до Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї», надаються наступні документи:

  • заява одного з батьків про видачу посвідчень;
  • копій свідоцтва про народження дітей;
  • копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);
  • копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;
  • копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;
  • довідки про склад сім’ї;
  • фотокартки (батьків та дітей, віком від 6-ти років) розміром 30 х 40 мм;
  • довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);
  • довідку про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне);
  • у разі народження дитини за межами України – копії свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

У разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

При зверненні необхідно мати оригінали документів, з яких пред’явлені копії.

Почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» здійснюється у відповідності до Указу Президента України від 29 червня 2001 року № 476 «Про почесні звання України» (зі змінами).