м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”

Державна соціальна допомога на дітей призначається в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину. Грошове забезпечення призначається кожному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків.

Призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюється з моменту влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю включно до дня досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання за денною формою у вищих навчальних закладах I–IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах – до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

У разі проживання у період навчання дитини-вихованця або прийомної дитини окремо від сім’ї в іншій місцевості соціальна допомога призначається на загальних підставах за умови подання довідки з місця навчання про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманні.

РОЗМІРИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

для дітей  до 6 р.

01.07.2019 -3398,00

01.12.2019 – 3558,00

для дітей від  6-18 р. 

01.07.2019- 4236.00

01.12.2019 –  4436,00

для дітей від18-23 р.(учнів)

01.07.2019- 4014,00

01.12.2019 -4204,00

Для осіб з інвалідністю з  дитинства  від 18-23 р.         

01.07.2019 -3128,00

01.12.2019- 3276,00

Для осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I–IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для працездатної особи.

У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю (крім державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам).

У разі зміни розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги батьки-вихователі або прийомні батьки зобов’язані повідомити про це уповноважений орган для проведення відповідного перерахунку розміру раніше призначеної соціальної допомоги.

Розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні 70 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину:

Щомісячний сумарний обсяг грошового забезпечення батькам-вихователям розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

ДОКУМЕНТИ:

  • заява;
  • рішення районної держадміністрації, виконавчих органів міських, районних у містах рад про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;
  • документи, що підтверджують статус дитини.

Такими документами можуть бути:

  • рішення суду щодо батьків дитини та самої дитини;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • у разі смерті батьків, копію свідоцтва про їх смерть;
  • довідки органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

З собою мати паспорт, реєстраційний номер картки платника податку, особовий рахунок для перерахування коштів до установи банку.