м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”

Державна соціальна допомога на дітей призначається батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину в грошовій формі. Грошове забезпечення розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою і одному з прийомних батьків.

Надається в розмірі, що становить:

 • для дітей відповідного віку – 2,5 прожиткового мінімуму;
 • для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку;
 • для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються у закладах загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення відповідних закладів освіти, розмір державної соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи, для осіб з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Максимальний розмір допомоги:

 • діти до 6 років – 6407,50 грн.
 • діти від 6 до 18 років – 7990,00 грн.
 • діти з інвалідністю до 6 років – 8970,50 грн.
 • діти з інвалідністю від 6 до 18 років – 11186,00 грн
 • діти від 18 до 23 років (учні) – 7570,00 грн.
 • особи з інвалідністю з дитинства від 18 до 23 років (учні) – 10598,00 грн.

У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю (крім державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю).

Розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину.

Мінімальний розмір грошового забезпечення:

 • батьки-вихователі – 15140,00 грн.;
 • прийомні батьки – 3028,00 грн.

Щомісячний сумарний обсяг грошового забезпечення батькам-вихователям розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

Для отримання допомоги необхідно подати:

1) заява встановленого зразка;

2) рішення виконавчого комітету Сумської міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї та документів, що підтверджують статус дитини. Такими документами можуть бути:

– рішення суду щодо батьків дитини та самої дитини;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– у разі смерті батьків, копію свідоцтва про їх смерть;

– довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

– довідка з місця навчання про розмір стипендії;

– копія виписки із акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, виданих в установленому МОЗ порядку;

– у разі, коли дитина віком від 18 до 23 років або до закінчення навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі I-IV рівня акредитації, надається довідка про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні;

– інші документи в залежності від причини та обставин направлення дитини до дитячого будинку сімейного типу (або в прийомну сім’ю), що будуть надані відповідними службами у справах неповнолітніх.

У разі, якщо місце перебування батьків відоме, але вони не сплачують на дитину аліменти, органи праці та соціального захисту населення призначають соціальну допомогу та грошове забезпечення без врахування розміру аліментів. При цьому, протягом 10 днів з дня надання батьками-вихователями (або прийомними батьками) заяви, органи праці та соціального захисту населення повинні повідомити службу у справах неповнолітніх про відсутність відомостей про аліменти. Служба у справах неповнолітніх протягом місяця з дня надходження таких відомостей повинна порушити питання щодо стягнення з батьків дітей аліментів у судовому порядку.