м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

Виплата грошової компенсації здійснюється громадянам, які потребують поліпшення житлових умов і включені до списків осіб, які користуються правом позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень, за місцем проживання відповідно до законодавства:

 • особам з інвалідністю I-II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
 • членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання (далі – особа, яка загинула (пропала безвісти), померла), одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, статус яким надано відповідно до пунктів 2-5 частини першої статті 10-1 Закону (крім членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, які отримали одноразову грошову допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану»)

Грошова компенсація членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особам з інвалідністю виплачується в повному обсязі у порядку черговості відповідно до дати взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії одержувача грошової компенсації для членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла.

Якщо особі встановлено II групу інвалідності, пізніше, ніж цю особу взято на квартирний облік як особу з інвалідністю внаслідок війни, черговість виплати грошової компенсації визначається за датою встановлення II групи інвалідності відповідно до довідки медико-соціальної експертної комісії.

Грошова компенсація за рахунок коштів субвенції членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особам з інвалідністю надається один раз.

Заява про призначення грошової компенсації подається до департаменту в паперовій чи в електронній формі (за наявності технічної можливості).

Заявник, який перемістився з території, на якій ведуться бойові дії, подає заяву про надання дозволу на відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку за місцем перебування на обліку в базі даних або заяву про виплату грошової компенсації, яку було призначено і не виплачено на території, на якій ведуться бойові дії, за місцем перебування на обліку в базі даних в паперовій чи в електронній формі (за технічної можливості) до структурного підрозділу з питань соціального захисту, в якому він перебуває на обліку в базі даних.

До заяви додаються копії (електронні копії за технічної можливості):

 • документа, що посвідчує особу заявника, а також інформації про місце проживання;
 • посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;
 • довідки встановленого про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України; документів про залучення до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію російської федерації проти України;
 • довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності – для осіб з інвалідністю;
 • документів, що посвідчують родинні стосунки;
 • документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо);
 • рішення виконавчого комітету Сумської міської ради про взяття заявника та членів його сім’ї на квартирний облік;
 • акта комісійного обстеження, складеного відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 473, та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання – за наявності у заявника та членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації, розташованого на підконтрольній Україні території;
 • довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31.12.2012 права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за заявником та членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація;
 • довідки про взяття заявника, який перемістився, та членів його сім’ї, на яких нараховано грошову компенсацію, на облік внутрішньо переміщених осіб (далі – довідка про облік), передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014;
 • рішення комісії про призначення заявнику, який перемістився, грошової компенсації (витягу з протоколу засідання комісії) за попереднім місцем проживання;
 • довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

Подані документи розглядаються на засіданні комісії щодо розгляду заяв деяких категорій осіб про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення в присутності заявника.

Підстави для відмови заявнику в призначенні грошової компенсації комісією:

 • особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належала до осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону;
 • особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особа з інвалідністю не брала безпосередню участь в антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;
 • член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належить до членів сім’ї осіб, визначених в абзацах дванадцятому – вісімнадцятому статті 10-1 Закону;
 • особа з інвалідністю не належить до осіб, визначених у пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону;
 • заявник не перебуває на квартирному обліку;
 • заявник є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в разі одночасного подання ними заяви про отримання грошової компенсації;
 • заявник є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, – до виплати грошової компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, і мають першочергове право на таку виплату;
 • заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством;
 • заявник та члени його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи правом власності на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу України (на кожного члена сім’ї), що розташовані в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану), або таке нерухоме майно було відчужено протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;
 • подання недостовірних відомостей;
 • наявність обвинувального вироку суду у зв’язку із вчиненням заявником злочину проти України;
 • виплата одноразової грошової допомоги.

ВАЖЛИВО

У разі змін у майновому стані, у складі сім’ї, втрати статусу члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку заявник (заявник, який перемістився), якому призначено грошову компенсацію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати в письмовій формі департамент про такі зміни (набуття заявником (заявником, який перемістився) та членами його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію, майнових прав на житло чи права власності на житлове приміщення після призначення грошової компенсації, державна реєстрація народження або смерті члена сім’ї, державна реєстрація шлюбу/розірвання шлюбу, включення до складу сім’ї нових членів сім’ї тощо) та подати копії відповідних підтвердних документів.

У таких випадках рішення про призначення грошової компенсації підлягає перегляду комісією, якщо на день подання заяви та документів грошова компенсація не виплачена чи виплачена не в повному обсязі.

Члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особи з інвалідністю протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках у будь-якому населеному пункті на території України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування.

Кошти грошової компенсації використовуються під час воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування.

Право на отримання грошової компенсації вважається використаним з моменту перерахування коштів грошової компенсації в повному обсязі на спеціальний рахунок члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особи з інвалідністю в уповноваженому банку.

Грошова компенсація за рахунок субвенції членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особам з інвалідністю надається один раз.

Для отримання згоди на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплати за договором заявник подає департаменту один примірник договору, в якому зазначається, що житло набувається у власність заявника та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, подається також один примірник договору/договорів, в якому повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність заявника та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

Право власності на нерухоме майно оформляється на заявника (заявника, який перемістився) та членів його сім’ї, на яких було розраховано розмір грошової компенсації.

Телефони для довідок: 787-137, 787-149, 050-407-83-84