м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Доступ до публічної інформації

УВАГА! На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 530-ІХ (зі змінами), на час дії карантинних заходів змінено порядок прийому громадян у департаменті. ОСОБИСТІ ПРИЙОМИ громадян не проводяться.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ для оформлення житлових субсидій, пільг, усіх видів соціальної допомоги та ін. здійснюється дистанційно через:

  • скриньки для прийому документів, які знаходиться при вході до адміністративної будівлі департаменту за адресою: вул. Харківська, буд. 35;
  • електронну пошту: dszn@smr.gov.ua;
  • поштові відправлення на адресу: 40035, м. Суми, вул. Харківська, 35.

Довідкову інформацію можна отримати за БАГАТОКАНАЛЬНИМ НОМЕРОМ 788-888 та додатковими номерами 787-120, 787-122, 787-123, 050-407-81-99.

 

Система обліку, що містить інформацію про  документи, які перебувають у володінні департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради розміщена на веб-сайті http://smr.gov.ua

Запит може бути поданий:

на поштову адресу:              40035, м. Суми, вул. Харківська, буд. 35

на електронну адресу:          dszn@smr.gov.ua       

Запит може бути поданий особисто до департаменту (м. Суми, вул. Харківська, 35, каб. 307) або до посадової особи, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації (м. Суми, вул. Харківська, 35, каб. 304, Маринченко Світлана Борисівна) в робочий час (щодня з 8.00 до 17.15, в п’ятницю з 8.00 до 16.00. Перерва на обід – з 12.00 до 13.00).

У запиті   необхідно   зазначити  спосіб  отримання інформації.

Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для  захисту  життя  чи свободи особи, інформації щодо стану  навколишнього  природного  середовища,  якості  харчових  продуктів  і  предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних  ситуацій,  що  сталися  або  можуть статися і  загрожують безпеці  громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду  запиту  може  бути  продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження  строку запитувачу повідомляється  в  письмовій  формі  не  пізніше п’яти  робочих днів з дня надходження запиту.

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом  п’яти  робочих  днів з дня  надходження запиту повідомляється запитувачу із  зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та  реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації  здійснюється  протягом  трьох  робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або  друком документів;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію,  передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову  адресу  або  адресу електронної пошти,  а також  номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи  зміст документа, щодо якого  зроблено  запит  (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради за 2020 рік  ЗАПИТИ 2020 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію в департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради за 9 місяців 2020 року    ЗАПИТИ 9 місяців 2020

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради за 2019 рік   ЗАПИТИ 2019 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради за 1 квартал 2020 року ЗАПИТИ І квартал 2020  

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради за 1 півріччя 2020 року ЗАПИТИ І півріччя 2020