м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Допомога дітям померлого годувальника

 Допомога виплачується на дітей померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, до досягнення дитиною повноліття одному з батьків, або законному представнику дитини.

Дітям, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, допомога  призначається  до  закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років. На дітей-сиріт допомога  призначається до  досягнення  23 років незалежно від факту навчання.

Державна соціальна допомога призначається на дітей померлого годувальника  з дня  звернення. Якщо звернення про призначення допомоги надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника, допомога призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника.

Для призначення допомоги дітям померлого годувальника до департаменту соціального захисту населення надаються документи:

– заява за формою, встановленою Мінсоцполітики;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– копія паспорта громадянина України особи, якій призначається допомога,      (з пред’явленням оригіналу);

– копія довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (з пред’явленням оригіналу);

– копії документів, що засвідчують родинні зв’язки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

– копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісті відсутнім чи оголошення його померлим (з пред’явленням оригіналу);

– довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про навчання дитини за денною формою навчання (у разі продовження навчання дитини віком від 18 до 23 років).

Розмір державної соціальної допомоги на дітей померлого годувальника встановлюється, виходячи з  розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який з 01 липня 2019 року складає:

  • на одну дитину – 100% (1564,00 грн.)
  • на двох дітей – 120% (1877,00 грн.)
  • на трьох і більше дітей –  150% (2346,00 грн.)