м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Набули чинності зміни у призначенні допомоги на проживання переселенцям!

З 1 листопада 2023 року діють нові правила призначення допомоги на  проживання внутрішньо переміщеним особам. Відтак, при первинному зверненні за оформленням допомоги на проживання має звертатись один представник від сім’ї, а не кожен член родини окремо.

Допомога призначається на 6 місяців та виплачується щомісяця уповноваженій особі сім’ї з розрахунку:

 • особам з інвалідністю та дітям – 3000 гривень
 • іншим особам – 2000 гривень

До складу сім’ї уповноваженої особи включаються (незалежно від наявності відомостей щодо включення їх до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб):

 • чоловік, дружина;
 • діти, прийомні діти, діти, які виховуються батьками-вихователями в дитячих будинках сімейного типу, усиновлені діти, діти, над якими встановлено опіку або піклування, а також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей;
 • діти з інвалідністю після досягнення ними 18-річного віку до визнання їх особами з інвалідністю з дитинства I та II групи;
 • повнолітні діти, які не перебувають в шлюбі;
 • визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;
 • непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;
 • особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею;
 • жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей, та/або особи, які встановили у судовому порядку факт проживання однією сім’єю.

Членом сім’ї може вважатися одинока особа, а також неповнолітня дитина, якщо така особа не входить до складу сім’ї.

Склад сім’ї уповноваженої особи визначається на дату звернення за призначенням допомоги.

До складу сім’ї уповноваженої особи не включаються:

 • особа, яка перебуває на повному державному утриманні;
 • особа, яка представляє інтереси дитини (переміщеної без супроводження законного представника) та перебуває з дитиною у сімейних, родинних відносинах (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат, сестра, тітка, дядько, вітчим, мачуха), але не є внутрішньо переміщеною особою, за наявності виданого службою у справах дітей за місцем звернення документа, що підтверджує такі відносини з дитиною;
 • особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування;
 • особа, у сім’ю якої влаштовано дитину, яка залишилася без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування);
 • особа, яка разом не проживає із отримувачем та не пов’язана з ним спільним побутом, що підтверджено документально, або перебуває за кордоном/зникла безвісти/депортована за межі України;
 • законний представник (для недієздатних або обмежено дієздатних осіб, а також дітей, яким призначено опікуна або піклувальника).

З 1 листопада 2023 року для призначення допомоги уповноважена особа подає заяву про надання допомоги на проживання за оновленою формою.

ВАРТО ЗНАТИ! При поданні заяви уповноваженою особою до неї додається письмова згода у довільній формі від інших отримувачів.

Якщо у складі сім’ї, якій призначено допомогу, відбулися зміни, які впливають на право на отримання допомоги, розмір допомоги перераховується з місяця, що настає за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженої особи.

Консультації за телефонами: 788-888, 787-123, 050-407-88-99, 050-407-80-02.