м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Увага! Змінилися розміри прожиткових мінімумів

Із 1 липня 2020 року змінилися розміри прожиткових мінімумів для основних соціальних і демографічних груп населення:

для дітей віком до 6 років – 1859 грн. (був 1779 грн.)

для дітей віком від 6 до 18 років – 2318 грн. (2218 грн.)

для працездатних осіб – 2197 грн. (2102 грн.)

для осіб, які втратили працездатність –1712 грн. (1638 грн.).

Відтак, відповідно до нових розмірів прожиткового мінімуму, нараховуватимуться і нові суми соціальних допомог:

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Допомога надається у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги по безробіттю тощо) на місяць, але вона не може бути меншою ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи: з 1 липня 2020 року вона не може бути меншою, ніж 549,25 грн. (була 525,50 грн.).

Право на допомогу мають жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога на дітей одиноким матерям

Надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Із липня 2020 року максимальний розмір допомоги для дітей віком до 6 років становитиме 1859 грн. (був 1779 грн.), від 6 до 18 років – 2318 грн. (2218 грн.), від 18 до 23 років (якщо навчаються на денній формі навчання) – 2197 грн. (2102 грн.).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Після набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб» (перерахунок допомоги буде проведено автоматично) розмір допомоги буде надаватися у сумі, що дорівнює різниці між 2,5 прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Для дітей віком до 6 років – 4647,50 грн. (була 3558грн.) та середньомісячним розміром аліментів, допомог та пенсій за попередні 12 місяців, які призначені дитині.

Від 6 до 18 років: –  5795,00 грн. (була 4436 грн.) та середньомісячним розміром аліментів та пенсій за попередні 12 місяців, які призначені дитині.

Якщо дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов’язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні 12 календарних місяців не нараховувалися, дана допомога призначається у повному розмірі двох з половиною прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Для дітей до 6 років розмір допомоги становитиме 4647,50 грн., для дітей віком від 6 до 18 років – 5795 грн.

Якщо дитина має інвалідність, то розмір допомоги становитиме 3,5 прожиткового мінімуму. Зокрема, максимальний розмір допомоги для дітей з інвалідністю становитиме для дітей до 6 років – 6506,50 грн., від 6 до 18 років – 8113 грн. (без урахування отриманих аліментів, пенсій, допомог на дитину).

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, а також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину, або їхнє місце проживання невідоме, надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років становить 929,50 грн. (був 889,50 грн.), від 6 до 18 років – 1159 грн. (був 1109 грн.).

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

Допомога надається у розмірі прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня вона становить 1712 грн. (було 1638 грн.).

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї. До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

Із 1 липня розміри прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги наступні:

для працездатних осіб – 549,25 грн. (було 525,50 грн.),

для осіб, що втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 1712 грн. (було 1638 грн.),

для дітей віком до 6 років – 2416,70 грн. (було 1663,36 грн.),

для дітей віком від 6 до 18 років – 3013,40 грн. (було 2073,83 грн.),

для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) – 2856,10 грн. (було 1965,37 грн.).

 Допомога особам з інвалідністю з дитинства

Розміри допомоги особам з інвалідністю з дитинства:

– 1 група: підгрупа А – 3516,40 грн. (було 3364,64 грн.), підгрупа Б – 2568,00 грн. (було 2457 грн.)

– II група – 1712 грн. (було 1638 грн.)

– III група – 1712 грн. (було 1638 грн.).

Допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає інваліда І чи ІІ групи (психічні розлади)

Розмір даної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більший ніж мінімальна заробітна плата.

Допомога надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає з особою з інвалідністю. Із липня максимальний розмір допомоги становитиме 2118 грн. (було 2027 грн.).

Тимчасова соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Призначається непрацюючим громадянам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату та які на момент оформлення соціальних виплат має не менше 15 років страхового стажу.

Сума допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Із липня максимальний розмір допомоги становитиме 1712 грн. (було 1638 грн.).

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Право на соціальну допомогу мають особи, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю:

– чоловіки, які досягли 63 років, та жінки – 58 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку;

– не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві;

– є малозабезпеченими особами.

Із 1 липня максимальний розмір допомоги становитиме 1712 грн. (було 1638 грн.).

Допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку

Цей вид допомоги вводиться вперше. Її надаватимуть одиноким особам, які досягли 80-річного віку і які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Із липня розмір допомоги становитиме 684,80 грн.

Державна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються опікунами (піклувальниками), батьками-вихователями та прийомними батьками

Призначається в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину з моменту влаштування дитини у будинок сімейного типу або прийомну сім’ю. Якщо дитині виплачується призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державні допомоги, розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між 2,5 прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром призначених на дитину пенсії, аліментів, стипендії, допомоги у разі якщо дитина з інвалідністю 3,5 прожиткових мінімуми на дитину відповідного віку.

Для дітей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних закладах до закінчення відповідних навчальних закладів – 2,5 прожиткових мінімуми для працездатної особи з урахуванням призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Максимальні розміри допомоги з 1 липня:

для дитини віком до 6 років –  4647,30 грн. (було 4447,50 грн.)

для дитини віком від 6 до 18 років –  5795,00 грн. (було 5545,00 грн.)

для осіб віком від 18 до 23 років, які навчаються – 5492,50 грн. (було 5255,00 грн.)

Допомога за померлого годувальника

Якщо у померлого годувальника не було необхідного страхового стажу для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, його дітям може бути призначена державна соціальна допомога. Кошти виплачуються щомісяця до досягнення дитиною повноліття, а студентам – до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Сума державної соціальної допомоги по втраті годувальника з 1 липня 2020  встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: на одну дитину померлого годувальника – 1712,00 грн (100 %), на двох – 2054,40 грн (120 %), на трьох і більше дітей – 2568,00 грн (150 %).

Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Із 1 липня розмір допомоги змінюється для осіб з інвалідністю виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 1712,00 грн., крім осіб, по яких було проведено масове подовження виплати.

         – для осіб з інвалідністю групи та дітей з інвалідністю – 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2225,60 грн.;

         – для осіб з інвалідністю II групи – 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1968,80 грн.;

         – для осіб з інвалідністю III групи – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 1712,00 грн.

Загальний розмір допомоги не може перевищувати 3400,00 на сім’ю, у якої є одна особа з інвалідністю, а для сім’ї, в складі яких є двоє і більше осіб з інвалідністю загальний розмір розраховується без обмеження.

Оплата послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сімї патронатного вихователя

Розмір соціальної допомоги становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць.

Соціальна допомога виплачується на кожну влаштовану в сім’ю патронатного вихователя дитину.

У разі коли дитині виплачується призначена в установленому порядку стипендія, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між 2,5 прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром стипендії за попередній повний місяць на момент влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя.

Розмір грошового забезпечення становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.

У разі коли в сім’ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина та одночасно двоє і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більш як на 50 відсотків.

Максимальні розміри допомоги з 1 липня:

для дитини віком до 6 років –  4647,30 грн. (було 4447,50 грн.)

для дитини віком від 6 до 18 років –  5795,00 грн. (було 5545,00 грн.)

для осіб віком від 18 до 23 років, які навчаються – 5492,50 грн. (було 5255,00 грн.)