м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Програма зайнятості населення м. Суми на 2019-2020 роки має на меті забезпечити кількісну і якісну збалансованість ринку праці

Рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4327-МР затверджена Програма зайнятості населення м. Суми на 2019-2020 роки, яка спрямована на забезпечення кількісної і якісної збалансованості ринку праці, вжиття комплексу заходів щодо сприяння працевлаштуванню шляхом здійснення активної політики на ринку праці, надання соціальної та матеріальної підтримки безробітним.

Зважаючи на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і, як наслідок, суттєве збільшення потреби мешканців міста в оформленні субсидії в 2019-2020 роках планується залучити до виконання оплачуваних громадських робіт в соціальній сфері міста по 128 безробітних, спрямувавши на ці цілі 350,0 тис. грн. та 370,0 тис. грн. відповідно з міського бюджету та з Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття.

В 2018 році з міського бюджету було профінансовано громадські роботи в соціальній сфері в сумі 342,4 тис. грн. та 309,1 тис. грн. за рахунок Фонду, участь у цих роботах прийняли 177 безробітних. Всього було направлено на виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру 404 особи.

За результатами вивчення ситуації на ринку праці міста проводиться аналіз стану створення робочих місць, що значним чином впливає на рівень зайнятості. У минулому році в місті було створено 6 984 робочих місця, що на 1 202 місця (20,8%) більше ніж у 2017 році та на 1 784 місця (34,3%) перевищує планове завдання на рік (5 200). Серед новостворених робочих місць 3 308 – у юридичних осіб та 3 676 – в малому бізнесі (зареєстровано 2 348 підприємців, укладено 1 328 трудових договорів між підприємцями та найманими працівниками). Міським центром зайнятості працевлаштовані 5 900 осіб, що більше порівняно з 2017 роком на 531 особу (9,9%), з 2016 роком – на 1 664 особи (39,3%) та на 13,5% перевищує плановий показник. Питома вага новостворених робочих місць і відповідно працевлаштованих безробітних за видами діяльності належить промисловості – 21,9%, торгівлі – 21,0%. В 2019 році очікується створення 5 300 робочих місць, в 2020 році – 5 400.

Разом з тим, залишаються тенденції, які негативно впливають на стан ринку праці міста, серед яких: кваліфікаційний дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицію (на 01.01.2019 57,3% безробітних потребували працевлаштування на посади службовців, тоді як, для цієї категорії осіб було заявлено лише 35,8% вакансій). З метою зменшення рівня кваліфікаційного дисбалансу в 2018 році пройшли навчання та перепідготовку 216 безробітних, отримали кошти для започаткування власної справи 29 осіб, 16 роботодавцям компенсовано ЄСВ за працевлаштування 20 громадян, що потребують додаткових гарантій у працевлаштуванні. Поширюється методика надання ваучерів на навчання особам віком старше 45 років, в 2018 році такі ваучери отримано 51 безробітним, що на 24 особи (в 1,9 рази) більше ніж в 2017 році. Як наслідок, частка службовців серед безробітних зменшилась до 01.01.2018 на 7,0%, до 01.01.2017 – на 8,3%.

В 2019-2020 роках планується щороку здійснювати підготовку та  перепідготовку 265 безробітних, надавати кошти для започаткування власної справи 30 особам, продовжувати практику компенсації ЄСВ роботодавцям за працевлаштування громадян, які потребують додаткових соціальних гарантій, надання ваучерів на навчання особам віком старше 45 років.