м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Колективні договори як запорука захисту прав та інтересів працівників та роботодавців, шлях розвитку соціального партнерства

Колективний договір є основним документом локальної дії на підприємствах, в установах та організаціях, де використовується наймана праця. Його укладення значною мірою сприяє регулюванню виробничих і трудових відносин, підвищенню ефективності виробництва та зміцненню дисципліни, поліпшенню умов та охорони праці, посиленню соціального захисту працівників та їх сімей.

Реалізація умов колективного договору забезпечує захист як інтересів власників підприємств, так і трудових і соціально-економічних прав працівників у сфері праці та з інших питань, які законодавством не врегульовуються і мають визначатися саме в колективному договорі.

Тож, якщо колективний договір на підприємстві не укладено, то й права та гарантії працівників у зазначеній сфері соціально-трудових відносин не можуть бути належним чином реалізовані. Тільки в колективному договорі можна врахувати особливості та умови праці на конкретному підприємстві, підвищення рівня оплати праці, матеріального стимулювання якісної і продуктивної праці, встановлення доплат і надбавок працівникам до тарифних ставок і посадових окладів понад рівень, визначений законодавством. Він є єдиним актом у системі соціального партнерства, виконання зобов’язань якого може бути захищено в судовому порядку.

Розробляють і укладають колективний договір із урахуванням вимог Кодексу законів про працю України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про відпустки» та галузевих нормативно-правових актів.

Колективний договір набирає чинності від дня його підписання представниками сторін або від дня, зазначеного в ньому. Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти доти, доки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

Нагадуємо, що колективні договори, зміни та доповнення до них підлягають повідомній реєстрації відповідно до Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 №115 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №768).

Для цього суб’єктам господарювання, зареєстрованим на території Сумської міської територіальної громади, необхідно надати до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради один примірник разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ними кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу первинного документа (фотокопії), засвідченої електронною печаткою.

Повідомна реєстрація проводиться спеціалістами департаменту шляхом внесення відповідних записів до реєстру територіальних угод та колективних договорів, змін і доповнень до них Сумської міської територіальної громади, розміщеному на офіційному веб-сайті департаменту https://cutt.ly/lyz1LX4 з одночасним оприлюдненням тексту документу.

З початку 2021 року було зареєстровано 92 колективних договори, зміни та доповнення до них, якими охоплено 4 751 працюючого, що на 21 договір (29,6%) більше, ніж за відповідний період минулого року. На 74 (43,0%) збільшилася кількість звернень за роз’ясненнями з питань колективно-договірного регулювання, що свідчить про підвищення зацікавленості роботодавців та найманих працівників у вирішенні спірних питань під час трудового процесу. Надано методичну допомогу щодо змісту, порядку укладання та реєстрації колективних договорів представникам 246 підприємств міста. 

Нагадуємо, що в зв’язку з продовженням карантинних обмежень з метою мінімізації ризиків зараження коронавірусною інфекцією прийом громадян відбувається переважно в дистанційному режимі. Переконливо просимо утриматися від візитів до департаменту без нагальної потреби та рекомендуємо паперові документи колективних договорів змін та доповнень до них надсилати поштовим відправленням (вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035) або залишати в скриньці на вході до адмінбудівлі (вул. Харківська, 35). Електронні документи приймаються на електронну пошту: dszn@smr.gov.ua.

Методичну допомогу щодо змісту колективних договорів, порядку їх укладання та реєстрації можна отримати за телефоном 787-146 чи використавши альтернативні шляхи: E-mail: dszn@smr.gov.ua; повідомлення Messenger в соціальній мережі Facebook на сторінці «Соціальний захист міста Суми» за адресою https://www.facebook.com/sumysoczahyst.