м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Колективні договори: реєструємо по-новому

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» було внесено суттєві зміни до порядку реєстрації колективних договорів, в т.ч.: змінено реєструючий орган з виконавчих комітетів на виконавчі органи міських рад, мету реєстрації – із засвідчення автентичності примірників і копії на оприлюднення інформації про укладання.

Відповідно до змін до Положення про департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, внесених рішенням Сумської міської ради від 18 вересня 2019 року  № 5629-МР, департаментом забезпечується реалізація повноважень органів місцевого самоврядування у сфері повідомної реєстрації колективних договорів в місті Суми.

Тож, відтепер сторонам, що уклали колективний договір, або внесли зміни та доповнення до нього, пропонується подавати до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради на повідомну реєстрацію один примірник колективного договору разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ними кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу первинного документа (фотокопії), засвідченої електронною печаткою.

Повідомна реєстрація здійснюється шляхом внесення відповідного запису до реєстру територіальних угод та колективних договорів, змін і доповнень до них міста Суми на офіційному веб-сайті департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (https://dszn.smr.gov.ua/reyestr-teritorialnih-ugod-ta-kolektivnih-dogovoriv/).

Копіювання та опублікування тексту колективного договору, змін і доповнень до нього здійснюється разом з інформацією про повідомну реєстрацію, а також рекомендаціями щодо приведення його у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

Примірник колективного договору, поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається до заміни новим колективним договором.

Методичну допомогу щодо порядку укладання та реєстрації колективного договору можна отримати за адресою: вул. Харківська, 35, каб. 209, тел. 60-45-02.