м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Діти війни

Мають право на 25-відсоткову знижку при платі за користування комунальними послугами в межах норм, передбачених чинним законодавством.

Особливості: пільги дітям війни не надаються на житлову послугу (послугу з управління багатоквартирним будинком)

Пільги надаються тільки пільговику (дитині війни) без врахування членів його сім’ї.

Пільги надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (в 2023 році – 3 760 гривень). Визначення права на пільгу здійснюється органами Пенсійного фонду України відповідно до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389.

У разі коли середньомісячний дохід пільговика не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, він має право на отримання пільг протягом дванадцяти місяців з місяця визначення відповідного права.

До сукупного доходу пільговика включаються нараховані:

1) пенсія;

2) заробітна плата;

3) грошове забезпечення;

4) стипендія;

5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);

6) доходи від підприємницької діяльності;

7) допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування.

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць. Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, – трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.

Для отримання пільг дитині війни необхідно надати наступні документи:

  • ЗАЯВА про внесення відомостей до ЄДАРП
  • ЗАЯВА про надання пільг на оплату ЖКП
  • копію паспорта (з пред’явленням оригіналу)
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (з пред’явленням оригіналу)
  • Декларацію про доходи сім’ї пільговика (крім пільговиків, до сукупного доходу яких входять лише пенсія та/або соціальні допомоги, та які є непрацездатними особами)
  • довідки про доходи (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період (довідка з Державної податкової служби України про суму виплачених доходів та утриманих податків, а також копія трудової книжки (за наявності) з пред’явленням оригіналу)

У разі відсутності зміни обставин, які впливають на надання пільг, для визначення права на пільги на наступний період надається лише декларація про доходи та довідки про доходи (крім пільговиків, до сукупного доходу яких входять лише пенсія та/або соціальні допомоги, та які є непрацездатними особами).