м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Якщо виконання військового обов’язку громадян суперечить їхнім релігійним переконанням

Відповідно до частини четвертої статті 35 Конституції України в разі, якщо виконання військового обов’язку громадян суперечить їхнім релігійним переконанням, виконання цього обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

Альтернативна (невійськова) служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов’язку перед суспільством. Право на таку службу мають громадяни, виконання військового обовʼязку яких суперечить їхнім релігійним переконанням і якщо вони належать до діючих відповідно до законодавства релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Не направляються на альтернативну службу особи, які звільнені від призову на строкову військову службу або яким надано відстрочку.

Строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби і становить 27 місяців, а для осіб, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр – 18 місяців.

Місцем проходження служби є підприємства державної або комунальної форми власності, діяльність яких у першу чергу повʼязана із соціальним захистом населення, охороною здоровʼя, захистом довкілля, будівництвом та житлово-комунальним господарством.

Трудові відносини між громадянами, які проходять альтернативну службу, та підприємствами регулюються законодавством про працю з урахуванням відповідних положень Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу».

В місті Суми діє міська комісія у справах альтернативної (невійськової) служби, яку очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Альона Дмітрєвская. Робота цієї комісії спрямована на забезпечення реалізації прав громадян на альтернативну службу, передбачених статтею 35 Конституції України. З початку 2019 року проведено 3 засіданні комісії, на яких було вирішено направити на альтернативну службу 2 осіб.

Повідомляємо, що для направлення на альтернативну службу необхідно не пізніше ніж за два календарні місяці до початку періоду призову на строкову військову службу звернутися з письмовою заявою та документами, що підтверджують істинність релігійних переконань, паспортом, копією документа про освіту, довідкою про склад сім’ї, довідкою з місця роботи або навчання, до комісії за адресою: 40035, м. Суми, вул. Харківська, буд. 35, каб. 212,  тел. 60-44-48.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 11 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу», однією з підстав для відмови в направленні на альтернативну службу є несвоєчасне подання заяви про направлення.

Відповідно до Указу Президента України від 30.01.2019 № 22/2019 визначено наступні строки проведення призовів громадян на строкову військову службу: квітень-червень та жовтень-грудень 2019 року.

Враховуючи вищевикладене, просимо своєчасно подавати заяви про направлення на альтернативну службу.