м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Як уникнути припинення надання житлових субсидій

Дані, які громадяни надають для призначення житлових субсидій підлягають перевірці або верифікації. Законодавством визначено, що верифікація – це комплекс заходів, спрямованих на збір та перевірку достовірності інформації, яка використовується для призначення або здійснення виплат державної допомоги (одним із видів якої є житлова субсидія) впливає на розмір державної допомоги та визначення права на її отримання.

Проведення таких заходів здійснюється Міністерством фінансів України, яке в свою чергу надає через Міністерство соціальної політики департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради рекомендації по виявленим порушенням та невідповідностям для їх подальшого опрацювання, з’ясування всіх обставин.

Протягом 2021 року відділом державних соціальних інспекторів під час опрацювання рекомендацій, отриманих від Міністерства фінансів, встановлено 192 порушення, що вплинули на право на отримання житлової субсидії та спричинили переплату бюджетних коштів у загальній сумі 258,9 тис. грн. Найбільш поширеними порушеннями, які допускаються одержувачами житлових субсидій є: не повідомлення про зміну майнового стану (в тому числі купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна вартістю більше 50 тис. гривень, купівлю транспортного засобу з року випуску якого минуло менше п’яти років або транспортного засобу вартістю більше 50 тис. гривень); про перебування у власності квартири (будинку) та транспортного засобу (з року випуску якого минуло менше п’ятнадцяти років); одноразової оплати будь-яких послуг на суму, яка на дату оплати перевищує 50 тис. гривень; не повідомлення про зміну місця реєстрації членів домогосподарства; не повідомлення про здійснення протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії або призначенням житлової субсидії без звернення операції з купівлі іноземної валюти на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень; не повідомлення про наявність станом на 1 число місяця, з якого призначалася житлова субсидія на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень тощо.

Тому, для уникнення порушень, які можуть спричинити припинення житлової субсидії та привести до переплати бюджетних коштів, громадянам необхідно більш відповідально відноситись до зазначення під час звернення за призначенням житлової субсидії персональних даних та майнового стану як членів домогосподарства, так і членів їх сімей, а одержувачі житлових субсидій в обов’язковому порядку мають інформувати департамент протягом 30 календарних днів про виникнення обставин, зокрема щодо:

 • зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства;
 • зміни соціального статусу членів домогосподарства;
 • зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
 • набуття права власності на транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше 5 років (крім мопеда і причепа);
 • наявності більше ніж на одного транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа);
 • купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень;
 • платежів, що випливають з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);
 • внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;
 • благодійної діяльності (виключно у вигляді сплати коштів);
 • надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики.
 • перебування у власності більше ніж одного житлового приміщення (квартиру, будинок), крім житлових приміщень у гуртожитках та житла: яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, житла розташованого в сільській місцевості, селищах міського типу, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення та житла непридатного для проживання (що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення) та житла отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету;
 • наявність на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;
 • здійснення операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення.