м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

У пріоритетах роботи департаменту – об’єктивний, всебічний і вчасний розгляд звернень громадян

У департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради значна увага приділяється стану виконавської дисципліни при розгляді звернень громадян та забезпеченню їх конституційних прав на звернення. Зокрема, у пріоритетах роботи департаменту – об’єктивний, всебічний і вчасний розгляд звернень відповідно до вимог чинного законодавства України, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи. Із метою виявлення причин, що породжують звернення, систематично проводиться їх аналіз та узагальнення порушених питань, а також проблем, які потребують термінового вирішення.

Проведений підсумковий аналіз за 2021 рік засвідчив, що загальна кількість звернень, зареєстрованих департаментом, у загальному підсумку збільшилась на 8% у порівнянні з 2020 роком: 3231 звернення, із яких 2283 – письмові та 948 – усні. Письмових звернень надійшло більше на 44%, а щодо усних – менше на 33%.

Зважаючи на карантинні обмеження у проведенні особистого прийому громадян, що пов’язані з поширенням COVID-19, усні звернення кваліфікуються як отримані засобами телефонного зв’язку і складають 28%. Це звернення на «Урядовий контактний центр» та до Сумського обласного контактного центру.

За категоріями авторів звернення основна частка складається із звернень від учасників бойових дій (1532), осіб з інвалідністю (295), одиноких матерів (125). Інші категорії – 1279. За соціальним станом авторів звернення розподілилися наступним чином: військовослужбовці – 1529, пенсіонери за віком та пенсіонери з числа військовослужбовців – 565, безробітні особи – 197, робітники – 137,  підприємці – 10, працівники бюджетної сфери та державні службовці – 8, інші категорії, що не зазначені у класифікаторі звернень – 785.

Серед основних питань, що порушувалися громадянами у зверненнях, переважне місце займають питання виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня (1692, більше на 51%). Вимоги заявників щодо проведення перерахунку розміру допомоги та виплати її в іншому розмірі викликані визнанням неконституційними деяких положень законодавчих актів. Серед питань, які турбували мешканців громади минулого року, відзначається їх зменшення: призначення житлової субсидії (менше на 16%), призначення та виплата державної допомоги (менше на 9%), надання матеріальної допомоги (менше на 35%), отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (менше на 67%).

Основними причинами, що спонукають звернення (крім питань проведення перерахунку виплати разової грошової допомоги до 5 травня), є значні зміни у чинному законодавстві та нерозуміння певних їх положень громадянами. Заявники отримали роз’яснення порядку надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій готівковій формі та грошовій безготівковій формі, призначення допомоги на дітей одиноким матерям, малозабезпеченим сім’ям, нарахування компенсаційної виплати «муніципальна няня» та інші. 

Робота з листами, заявами і скаргами у департаменті направлена на неупереджений, об’єктивний та своєчасний їх розгляд, на вжиття заходів щодо запобігання виникненню підстав для повторних звернень та звернень до органів влади вищого рівня. Жодне з отриманих звернень не залишилося поза увагою відповідальних працівників: у термін до 5 днів опрацьовані 2% звернень, у термін до 15 днів – 42%, у термін до 30 днів – 54%, 2 звернення розглядались до 45 днів.

Із загальної кількості звернень вирішено позитивно 513 (в ці дані входять відповіді громадянам, які не мали інформації про призначення субсидії з об’єктивних причин – отримання відповідей на запити, розгляд на комісії, повідомлення про призначення державних соціальних допомог, ін.), відмовлено у задоволенні – 526, надано мотивованих роз’яснень – 2176, направлено для виконання за належністю – 16.

Розглянуто: 20 повторних звернень, серед яких 7 письмових та 13 усних (що менше на 12). Причина повторних звернень – відсутність законних підстав для позитивного вирішення поставлених питань. Як каталізатор таких звернень слід назвати і неможливість проведення особистого прийому, що ускладнює комунікацію із певними категоріями громадян, такими як особи з інвалідністю, особи похилого віку, які не завжди розуміють положення нормативних актів та важко сприймають роз’яснення у телефонному режимі, не мають змоги за станом здоров’я та за віком користуватися електронними сервісами. Заявникам надані роз’яснення про те, що питання, які порушувалися у зверненнях, не можуть бути задоволені, оскільки департамент діє в межах наданих йому повноважень. Також розглянуто 40 неодноразових звернень. Опрацьовано 25 колективних звернень, із яких 6 електронних петицій, що в установлений строк не набрали необхідної кількості голосів, та 5 анонімних звернень.

Не зважаючи на обмеження, вживаються всі вичерпні заходи для позитивного вирішення проблем, порушених у зверненнях громадян, та проводиться роз’яснювальна робота. На офіційному сайті департаменту, сторінці у Фейсбук та на інших інтернет-ресурсах розміщено 3409 інформаційних матеріалів (більше на 19%). Здійснено 49 виступів на телебаченні та 5 на радіо, проведено 7 брифінгів для ЗМІ, 1 засідання «круглого столу».

На телефони для отримання консультацій з питань соціального захисту звернулось понад 108 тисяч громадян, найактуальнішими залишаються питання оформлення житлових субсидій (більше 42 тисяч) та призначення державних допомог (більше 21 тисячі).