м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Про методику визначення доходу сім’ї для надання соціальних послуг
Нагадаємо, що до складу сім’ї отримувача соціальних послуг включаються особи, які спільно з ним проживають, ведуть з ним спільний побут, мають взаємні права та обов’язки і поєднані з ним на підставі шлюбу / кровного споріднення / усиновлення / на інших підставах, які не заборонено законом і не суперечать моральним засадам суспільства. При цьому особи, яких включають до складу сім’ї отримувача соціальних послуг, можуть бути як працездатними, так і непрацездатними.
Обчислення проводиться органом соціального захисту населення, враховуючи доходи отримувача з джерелами походження як в Україні, так і за її межами.
При цьому, при обчисленні дотримуються таких вимог:
  • загальна сума сукупного доходу сім’ї складається із сум сукупних доходів кожного члена сім’ї, які враховуються для надання соціальних послуг за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення
  • середньомісячний сукупний дохід сім’ї обчислюється шляхом ділення на 3 загальної суми сукупного доходу сім’ї за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення
  • середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї.
Після цього, відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги.
Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг затверджена наказом Мінсоцполітики від 17.05.2022 № 150.