м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Право на допомогу одиноким матерям
Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі ), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача ) дитини.
Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам ) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.
Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, зареєстрували шлюб, за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).
 Допомога не призначається у разі перебування дитини на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави.
Допомога призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги, з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку включно.
Якщо діти навчаються у загальноосвітньому закладі, у вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах за денною формою навчання, виплата допомоги продовжується на підставі довідки навчального закладу – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
Допомога на дітей одиноким матерям надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Попередні шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям.
Із грудня 2022 року прожитковий мінімум складає:
  •  на дітей віком до 6 років – 2 тис. 272 гривні
  • на дітей віком від 6 до 18 років – 2 тис. 833 гривні
 Розрахунок середньомісячного сукупного доходу здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого ПКМУ від 22 липня 2020 р. № 632https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/632-2020-%D0%BF#n15