м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Кому призначається допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб на другий шестимісячний період

Допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб, може призначатися на другий шестимісячний період, автоматично, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача протягом періоду, за який враховуються доходи, не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про призначення допомоги на другий шестимісячний період (прожитковий мінімум на 1 січня 2023 року складає 2093,00 грн.);

– у складі отримувачів є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно); громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними; особи з інвалідністю; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичні особи, які надають соціальні послуги та отримують компенсацію за надання соціальних послуг, студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, які не мають реєстрації місця проживання в гуртожитках;

– у складі отримувачів є непрацююча працездатна особа, яка протягом перших шести місяців, за які отримувала допомогу, сприяла своїй економічній самостійності та середньомісячний дохід якої протягом періоду, за який враховуються доходи, не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про надання допомоги на другий шестимісячний період (прожитковий мінімум на 1 січня 2023 року складає 2093,00 грн.);

уповноважена особа/отримувач, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому призначається допомога (прожитковий мінімум на 1 січня 2023 року складає 2093,00 грн.).

Крім цього, на другий шестимісячний період призначається допомога неповнолітнім та малолітнім дітям, які прибули без супроводу законного представника.

Важливо! Загальний строк отримання допомоги не може перевищувати  12 місяців з місяця призначення.

Звертаємо увагу, що нові критерії для отримання допомоги не впливають на отриману допомогу до 01.08.2023.