м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Коли заява та декларація вважаються не поданими при оформленні державної соціальної допомоги!

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 зі змінами № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги», що застосовується з 1 липня 2020 року, роз’яснює, що заява та декларація для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям вважаються такими, що не подані, у разі внесення не в повному обсязі відомостей:
– про членів сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць та рік народження);
– про серію та номер паспорта громадянина України чи іншого документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
– про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).
Тож, з метою своєчасного визначення права на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям слід бути уважними при заповненні зазначених документів.

Консультативну інформацію можна отримати за телефонами: 787-122, 787-123, 050-407-81-99 та багатоканальним номером 788-888.