м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Колективний договір – як засіб регулювання інтересів роботодавців та найманих працівників

Колективний договір – це нормативно-правовий договір, що укладається між трудовим колективом підприємства та роботодавцем з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів обох сторін.

Особливо нагальна потреба в документальному визначенні зобов’язань сторін трудового процесу, заходів по забезпеченню продуктивної зайнятості виникла внаслідок запровадження карантинних обмежень, зокрема, в зв’язку зі зміною в організації виробництва і праці, режиму роботи, нормування праці під час дистанційного виконання робіт та їх оплати.

Окрім основних зобов’язань сторін, в колективному договорі можна передбачити додаткові гарантії порівняно з чинним законодавством і угодами. Серед них: додаткові відпустки, преміювання та матеріальне стимулювання, підвищення існуючого рівня охорони праці, забезпечення спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, соціально-побутові пільги та компенсації.

Колективний договір є основним локальним правовим документом у системі соціального партнерства, виконання якого може бути захищене у судовому порядку, тому чинним законодавством передбачено проведення його повідомної реєстрації.

Повноваження з питань повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них, укладених на підприємствах, в установах та організаціях, зареєстрованих на території Сумської міської ОТГ, виконуються департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради.

Реєстрація колективного договору, змін та доповнень до нього відбувається шляхом подання до департаменту супровідного листа до колективного договору та одного його примірника із додатками у вигляді:

  • оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками,

або

  • оригіналу електронного документа з пов’язаними з ними кваліфікованими електронними підписами чи електронної копії оригіналу первинного документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

Повідомна реєстрація здійснюється шляхом внесення відповідного запису до реєстру територіальних угод та колективних договорів, змін і доповнень до них Сумської міської ОТГ на офіційному веб-сайті департаменту соціального захисту населення  з одночасним оприлюдненням тексту документу та в разі необхідності рекомендацій щодо приведення його змісту у відповідність з вимогами законодавства.

Довідково у період дії карантинних заходів департаментом було зареєстровано 36 колективних договорів, змін і доповнень до них, якими охоплено 2153 працюючих. З початку ж року їх зареєстровано 93 та охоплено 4080 осіб.

Для отримання методичної допомоги щодо змісту колективного договору, порядку його укладання та реєстрації можна звернутися за багатоканальним номером телефону 788-888 та додатково –  787-146.