м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Колективний договір на захисті соціальних прав працівників та економічних інтересів власників

 

Найбільш дієвим механізмом регулювання трудових і соціально-економічних відносин на підприємстві (в установі, організації) є колективний договір. Це, передусім, обумовлено необхідністю пристосування великої кількості, так би мовити, «трудових» норм до певних виробничих і життєвих потреб, що виникають серед працівників.

Колективний договір є основним локальним правовим документом, що регулює виробничі, трудові, соціально-економічні відносини, узгоджує інтереси працівників і адміністрації. А ще він є єдиним актом у системі соціального партнерства, виконання зобов’язань якого може бути захищене у судовому порядку. Обов’язкова наявність колективного договору на підприємствах, що є юридичними особами і використовують найману працю, регламентується вимогами Кодексу Законів про Працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», вимогами пункту 7 статті 65 Господарського Кодексу України.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін, що стосуються зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих; умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Суб’єктам господарювання, які зареєстровані на території Сумської об’єднаної територіальної громади, для здійснення процедури реєстрації колективного договору (чи внесення змін, доповнень до нього) один примірник договору разом із супровідним листом необхідно передати через скриньку або направити поштою до департаменту (вул. Харківська, 35), а електронний варіант направити на електронну пошту dszn@smr.gov.ua.Повідомна реєстрація здійснюється департаментом шляхом внесення відповідних записів до реєстру територіальних угод та колективних договорів, змін і доповнень до них, розміщеному на сайті (https://cutt.ly/8t1TzJA) з одночасним оприлюдненням тексту документу.

Довідково! За час дії карантинних заходів спеціалістами департаменту було зареєстровано 51 колективний договір, зміни і доповнення до них, якими охоплено 3 813 працюючих. З початку ж року їх зареєстровано 109 та охоплено 5 420 осіб.

Отримати методичну допомогу з питань колективно-договірного регулювання можна за багатоканальним номером телефону 788-888 та додатковим: 787-146.