м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Колдоговір: які правила оформлення

Закон України «Про колективні договори і угоди» визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів із метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Добровільність укладення колективних договорів передбачена законом про колективні договори та відповідає положенням Конвенції про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів № 98. 

Поряд із законодавчо визначеною добровільністю, діють нормативно-правові акти, які свідчать про обов’язковість регулювання трудових відносин локальним нормативно-правовим договором, зокрема щодо умов праці, заробітної плати, охорони праці, тривалості, порядку надання відпусток, їх видів.

Укладенню колективного договору передують колективні переговори. Для ведення переговорів і підготовки проекту колективного договору утворюють робочу комісію з представників сторін.

За умови досягнення сторонами згоди і підготовки робочою комісією проекту колективного договору його передають на обговорення трудовому колективу.

Колективний договір підлягає повідомній реєстрації в місцевих органах державної виконавчої влади або органах місцевого самоврядування.

Відповідно до Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115, для реєстрації колективного договору, змін чи доповнень до нього  суб’єктам господарювання, зареєстрованим на території Сумської міської територіальної громади, необхідно надати до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради один примірник разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ними кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу первинного документа (фотокопії), засвідченої електронною печаткою.

Колективний договір реєструється у двотижневий строк із дня його одержання шляхом внесення відповідних записів до Реєстру територіальних угод та колективних договорів, розміщеному на офіційному веб-сайті департаменту https://cutt.ly/lyz1LX4, з одночасним оприлюдненням тексту документу. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації колективного договору письмова інформація про це надається суб’єкту, який подав його на реєстрацію.

За час дії воєнного стану зареєстровано 35 колективних договорів, змін та доповнень до них, із початку року – 67, якими охоплено 2 829 працюючих. Надано методичну допомогу щодо змісту, порядку укладання та реєстрації колективних договорів представникам 178 підприємств.

Для отримання роз’яснень із зазначених питань необхідно звернутися до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (вул. Харківська, 35, каб. 211, тел. 78-71-47) або надіслати повідомлення Messenger в соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/sumysoczahyst).