м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Допомога особам, які доглядають за хворими дітьми

Право на допомогу на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність (постанова від 27.12.2018 № 1161 «Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг»), мають один із батьків, усиновлювачів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.

Для призначення даної допомоги до департаменту необхідно надати наступні документи:

  • заява законного представника дитини, що складається за формою, встановленою Міністерством соціальної політики України;
  • копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);
  • документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;
  • довідка про захворювання дитини видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими Міністерством охорони здоров’я України;

Допомога призначається з дня звернення за її призначенням. Варто також зазначити, що соціальна допомога на дитину, якій не встановлена інвалідність, надається щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,  та виплачується 6 місяців.

З 01.07.2021 розмір допомоги становить 1854 гривні щомісяця.

Виплата допомоги на наступний період подовжується на підставі заяви законного представника дитини та довідки про захворювання дитини з дня зупинення виплати, якщо звернення надійшло протягом одного місяця з дня її зупинення.

У разі встановлення дитині інвалідності виплата зазначеної допомоги припиняється та надалі призначається і виплачується державна соціальна допомога дітям з інвалідністю.

На сьогодні в департаменті таку допомогу отримують 10 сімей.

Більш детальну інформацію щодо порядку допомоги можна отримати за телефонами: 788-888 (багатоканальний), 787-124, 050 407-81-99.