м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Колективний договір – підсумки та перспективи

Якщо в суб’єкта господарювання – юридичної або фізичної особи – є наймані працівники, то між власником такого суб’єкта господарювання (уповноваженим ним органом) та трудовим колективом має укладатися колективний договір. При цьому ініціатором перемовин про укладення колдоговору може бути як адміністрація підприємства, організації, установи, так і трудовий колектив.

Колективний договір залишається найбільш ефективним заходом регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих, власників та уповноважених ними органів. У колдоговорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо організації виробництва, праці, відпочинку, продуктивної зайнятості, нормування, оплати, умов та охорони праці, а також додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Закінчується рік і настав час замислитися над тим, яким буде колективний договір на 2021 рік. І саме зараз, під час проведення переговорів щодо змісту колективного договору, профспілкові комітети та трудові колективи мають змогу ініціювати передбачення в ньому додаткових порівняно з діючим законодавством гарантій та соціально-побутових пільг працівникам, включення зобов’язань про обсяги витрат на реалізацію заходів із питань зайнятості, в тому числі соціального захисту працівників на випадок їх вивільнення, витрачання коштів підприємства на поліпшення умов праці та виробничого середовища.

Згідно зі статтею 20 Кодексу Законів про працю України сторони, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітують про його виконання. Підведення підсумків виконання колективного договору за попередній період надає можливість врахувати всі проблемні питання при розробці колективного договору на новий термін.

Нагадуємо, що колективні договори, зміни та доповнення до них підлягають повідомній реєстрації у відповідності до Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 768).

Для цього суб’єктам господарювання, зареєстрованим на території Сумської міської територіальної громади, необхідно надати до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради один примірник разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ними кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу первинного документа (фотокопії), засвідченої електронною печаткою.

У зв’язку з запровадженням карантинних обмежень особисто відвідувати департамент для реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них – немає необхідності. Паперові документи можна надіслати поштовим відправленням або залишити в скриньці на вході до адмінбудівлі департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (вул. Харківська, 35), електронні документи приймаються на електронну пошту: dszn@smr.gov.ua. Повідомна реєстрація проводиться спеціалістами департаменту шляхом внесення відповідних записів до реєстру територіальних угод та колективних договорів, змін і доповнень до них, розміщеного на офіційному веб-сайті департаменту (https://cutt.ly/8t1TzJA) з одночасним оприлюдненням тексту документу.

За час дії карантинних заходів спеціалісти департаменту зареєстровали 79 колективних договорів, змін і доповнень до них, якими охоплено 9 025 працюючих. З початку ж року їх зареєстровано 137 та охоплено 13 380 осіб.

Методичну допомогу щодо порядку укладання та реєстрації колективного договору можна отримати за телефоном 787-146.