м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

7 жовтня – Всесвітній день дій за гідну працю

Згідно з визначенням Міжнародної Організації Праці: «гідна праця – це високопродуктивна праця, яка гарантує гідний заробіток та соціальний захист чоловіків і жінок, в умовах свободи об’єднання, відсутності дискримінації, безпеки на робочих місцях та поваги до людської гідності».  

Гідна праця – це, перш за все, своєчасна оплата праці, створення нових високотехнологічних робочих місць, захист прав працівників на вступ до профспілок та проведення колективних переговорів.

Колективний договір є основним документом локальної дії на підприємствах, в установах та організаціях, де використовується наймана праця. Його укладення значною мірою сприяє регулюванню виробничих і трудових відносин, підвищенню ефективності виробництва та зміцненню дисципліни, поліпшенню умов та охорони праці, посиленню соціального захисту працівників та їх сімей.

Реалізація умов колективного договору забезпечує захист як інтересів власників підприємств, так і трудових і соціально-економічних прав працівників у сфері праці та з інших питань, які законодавством не врегульовуються і мають визначатися саме в колективному договорі.

Крім того, в колективному договорі можуть передбачатися додаткові, порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги. Цей локальний нормативний акт підлягає повідомній реєстрації в місцевих органах державної виконавчої влади або органах місцевого самоврядування.

Для повідомної реєстрації необхідно надати до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради один примірник разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ними кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу первинного документа (фотокопії), засвідченої електронною печаткою.

Реєстрація проводиться шляхом внесення відповідних записів до реєстру територіальних угод та колективних договорів, змін і доповнень до них Сумської міської територіальної громади, розміщеному на офіційному веб-сайті департаменту https://cutt.ly/lyz1LX4 з одночасним оприлюдненням тексту документу.

На сьогоднішній день зареєстровано колективні договори у 1480 юридичних осіб (96,8% від загальної кількості підприємств, де працюють наймані працівники), з них: 710 – на підприємствах торгівлі та побуту (48,0%), 182 – в освіті (12,3%), 134 – в промисловості (9,1%), 63 – в будівництві (4,3%), 45 – в житлово-комунальному господарстві (3,0%) та інші.

З початку року спеціалістами департаменту надано методичну допомогу щодо змісту, порядку укладання та реєстрації колективних договорів представникам 232 підприємств, зареєстровано 80 колективних договорів, змін та доповнень до них, якими охоплено 3 357 працюючих.

Під час воєнного стану на багатьох підприємствах змінюється режим роботи, умови виробничого процесу та багато інших чинників, які впливають на роботу працівників, тому регулювання соціально-трудових відносин в колективних договорах набуває особливого значення. За цей час проведено реєстрацію 46 колективних договорів, змін та доповнень до них, що надало можливість забезпечити соціальний захист 2 568 працівників.

З метою отримання у найкоротший термін роз’яснень із зазначених питань необхідно звернутися до департаменту (вул. Харківська, 35, каб. 211, тел. 787-147) або написати на електронну пошту dszn@smr.gov.ua, у Messenger в соціальній мережі Facebook на сторінці «Соціальний захист міста Суми» (https://www.facebook.com/sumysoczahyst).