м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Як розраховується розмір субсидії?

Для розрахунку житлової субсидії середньомісячний сукупний дохід осіб враховується:

 • за I-IІ квартали поточного календарного року – в разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону;
 • за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, – в разі, коли житлова субсидія призначається після початку опалювального (неопалювального) сезону.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається, виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік.

Якщо сім’я складається з пенсіонерів, які не мають інших доходів крім пенсії, при розрахунку житлової субсидії враховується розмір пенсії: у листопаді – за вересень, у грудні – за жовтень, у січні 2022 року – за листопад 2021 року.

У разі призначення житлової субсидії після початку опалювального (неопалювального) сезону враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

Врахування доходів (крім пенсії) за заявами та деклараціями (за зверненнями у 2022 році):

січень з 01.04.2021 по 30.09.2021 (ІІ – ІІІ кв. 2021р.)
лютий, березень, квітень, травень з 01.07.2021 по 31.12.2021 (ІІІ – IV кв. 2021р.)
червень, липень з 01.10.2021 по 31.03.2022 (ІV кв. 2021 по І кв. 2022р.)
серпень, вересень, жовтень З 01.01.2022 по 30.06.2022 (І – ІІ кв. 2022р.)
листопад, грудень 01.04.2022 по 30.09.2022 (ІІ – ІІІ кв. 2022р.)

 

Врахування доходів при автоматичному розрахунку субсидії без звернення громадян на наступний період:

травень 2022 року з 01.07.2021 по 31.12.2021 (ІІІ – IV кв. 2021)
жовтень 2022 року З 01.01.2022 по 30.06.2022 (І – ІІ кв. 2022)

 

Врахування пенсії за заявами та деклараціями: 

січень листопад 2021 року
лютий грудень 2021 року
березень січень 2022 року
квітень лютий 2022 року
травень березень 2022 року
червень квітень 2022 року
липень травень 2022 року
серпень червень 2022 року
вересень липень 2022 року
жовтень серпень 2022 року
листопад вересень 2022 року
грудень жовтень 2022 року

 

Період, за який повинна бути сплата ЄСВ (за перший квартал періоду, який враховується):

січень, лютий, березень ІІІ (липень-вересень) 2021 року
квітень, травень, червень ІV (жовтень-грудень) 2021 року
липень, серпень, вересень І (січень-березень) 2022 року
жовтень, листопад, грудень ІІ (квітень-червень) 2022 року

 

Під час призначення житлової субсидії враховуються такі доходи:

 • заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;
 • грошове забезпечення військовослужбовців;
 • пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;
 • стипендія з сумою її індексації (крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам із їх числа);
 • соціальні виплати, які призначаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, в тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;
 • допомога по безробіттю, інші страхові витрати, які призначаються фондами соціального страхування;
 • грошові перекази, отримані з-за кордону;
 • дивіденди від цінних паперів;
 • інші доходи, відомості про які отримано від ДПС і Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовано особою.

Для фізичних осіб – підприємців, платників єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід, обчислений у таких розмірах мінімальної заробітної плати, встановленої станом на кінець періоду, за який враховуються доходи:

 • для 1-ї групи – однієї мінімальної заробітної плати ;
 • для 2-ї групи – двох мінімальних заробітних плат;
 • для 3-ї групи – трьох мінімальних заробітних плат.

При цьому не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від провадження підприємницької діяльності, інформацію про які подано ДПС на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія.

У разі коли на час звернення за призначенням житлової субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

До сукупного доходу домогосподарства не враховуються:

 • суми сплачених особою аліментів (за умови документального підтвердження фактичної сплати);
 • суми отриманих аліментів;
 • спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;
 • оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, яких залучають до роботи в цих комісіях, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;
 • допомога громадських та благодійних організацій;
 • допомога на поховання;
 • матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, а також сім’ям, у яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 • допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є разовою та отримана протягом одного календарного року;
 • вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;
 • суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків;
 • разова натуральна допомога «пакунок малюка»;
 • допомога, отримана в межах реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку територіальних громад Донецької та Луганської областей.
 • частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється разово;
 • частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється разово;
 • разова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;
 • державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
 • щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
 • компенсація послуги “муніципальна няня”, що виплачується отримувачу такої послуги;
 • державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А;
 • доходи у вигляді відсотків, нарахованих на банківський депозит;
 • суми, які виплачуються з державного чи місцевого бюджету на придбання житла;
 • кошти, отримані від продажу квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, у разі купівлі іншої квартири (будинку) протягом шести місяців після здійснення такого продажу;
 • разова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

До середньомісячного доходу осіб, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні АТО (ООС), та/або до середньомісячного доходу членів їх сімей не враховуються:

 • отримані ними в період безпосередньої участі в проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) грошове забезпечення та інші виплати та види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, МВС, Національної поліції, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань;
 • отримана ними в період та/або після безпосередньої участі в проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.