м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Як обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї для надання соціальних послуг

24 червня поточного року набрала чинності нова редакція Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 17.05.2022 № 150.

Методикою встановлено порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для визначення права особи на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати, за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

До складу сім’ї отримувача соціальних послуг включаються особи, які спільно з ним проживають, ведуть з ним спільний побут, мають взаємні права та обов’язки і поєднані з ним на підставі шлюбу/кровного споріднення/усиновлення/на інших підставах, які не заборонено законом і не суперечать моральним засадам суспільства. При цьому особи, яких включають до складу сім’ї отримувача соціальних послуг, можуть бути як працездатними, так і непрацездатними.

Відтепер розширено перелік доходів, які враховуються при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї та чітко розмежовано їх з доходами, які не враховуються до цього доходу.

Обчислення середньомісячного сукупного доходу проводиться з урахуванням всіх доходів отримувача з джерелами походження як в Україні, так і за її межами.

До середньомісячного сукупного доходу сім’ї отримувача соціальних послуг/фізичної особи, яка надає соціальні послуги, НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ:

1) сплачені (за умови документального підтвердження фактичної сплати) та отримані аліменти;

2) допомога на поховання;

3) допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року;

4) грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби;

5) суми, які сплачуються підприємствами, установами, організаціями за договорами добровільного медичного страхування своїх працівників;

6) допомога громадських та благодійних організацій;

7) оплата праці членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів, у день повторного голосування і в дні встановлення підсумків голосування;

8) вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;

9) нарахований, але фактично не виплачений дохід, передбачений абзацами другим і четвертим підпункту 1 пункту 4 цієї Методики (за умови документального підтвердження);

10) кошти, отримані від продажу квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, у разі купівлі іншої квартири (іншого будинку) протягом шести місяців після такого продажу;

11) допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї;

12) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

13) одноразова допомога потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (членам його сім’ї та особам, які перебували на його утриманні в разі смерті потерпілого);

14) допомога, отримана в межах програми «єПідтримка»;

15) суми, які виплачуються з державного чи місцевого бюджету на придбання житла відповідно до законодавства;

16) матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, а також сім’ям із трьома і більше дітьми з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів;

17) спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;

18) вартість наданих соціальних послуг.

При цьому, при обчисленні дотримуються таких вимог:

– загальна сума сукупного доходу сім’ї складається із сум сукупних доходів кожного члена сім’ї, які враховуються для надання соціальних послуг за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення (при зверненні у вересні: з квітня по червень 2022 року);

– середньомісячний сукупний дохід сім’ї обчислюється шляхом ділення на 3 загальної суми сукупного доходу сім’ї за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення;

– середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї.