м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Види допомог та компенсацій на догляд

Ні для кого не є секретом, що особи з інвалідністю та хворі потребують підтримки не тільки близьких людей, а й на державному рівні. Тому з метою забезпечення соціального захисту найбільш вразливих категорій громадян Уряд України приймає та впроваджує постанови, які спрямовані на підтримку не лише осіб з інвалідністю та тяжкохворих, а й осіб, які здійснюють догляд за ними.

Так, відповідно до законодавства України існує декілька видів допомог та компенсацій, які передбачають виплату грошових коштів на догляд.

 • Допомога на догляд за особою з інвалідністю з дитинства та дитиною з інвалідністю до 18 років

Право на отримання допомоги на догляд має:

 • особа з інвалідністю з дитинства І групи;
 • одинока особа з інвалідністю з дитинства II і III групи, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребує постійного стороннього догляду;
 • особа, яка доглядає за дитиною з інвалідністю до 18 років.

 

 • Державна соціальна допомога на догляд

Право на отримання допомоги має:

 • особа з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців та інша особа, якій призначено пенсію по інвалідності і яка є особою з інвалідністю I групи або особою з інвалідністю II і III групи, яка є одинокою і за висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду;
 • особа, яка належить до осіб з інвалідністю внаслідок війни та одержує пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років, І групи, II і III групи, яка є одинокою і за висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду;
 • особа, якій призначено пенсію за вислугу років відповідно і яка є особою з інвалідністю I групи внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, або одиноким пенсіонером і за висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду;
 • одинока малозабезпечена особа, яка за висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду і одержує пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю I групи);
 • малозабезпечена особа з інвалідністю I групи, яка одержує пенсію за віком або за вислугу років;
 • одинока особа, яка досягла 80-річного віку та за висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду і одержує пенсію. До одиноких осіб належать громадяни, які не мають працездатних родичів (відповідно до статті 202, 266 Сімейного Кодексу України: повнолітні дочка, син, онуки, правнуки зобов’язані утримувати батьків, бабу, діда, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги), зобов’язаних за законом їх утримувати.

 

 • Допомога особі, яка проживає з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

Право на отримання допомоги має:

 • дієздатна особа (особа, яка досягла 18 років або в разі реєстрації неповнолітньою особою шлюбу), яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за нею.

 

 • Компенсація фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Право на отримання допомоги має:

 • фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.