м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Умови присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

З метою організації роботи щодо визначення кандидатур серед жінок, які мешкають в Сумській міській ОТГ, для представлення на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» діє комісія з питань присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», склад та положення про її діяльність якої затверджені виконавчим комітетом Сумської міської ради.

Для порушення клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» до департаменту соціального захисту населення надаються документи, які в подальшому розглядаються на комісії, а саме:

– заява;

– копія паспорта громадянина України;

– копія паспортного документа іноземця та документа, що підтверджує місце перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України на законних підставах;

– довідка про те, що жінка народила та виховала до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей;

– копії свідоцтв про народження дітей;

– довідки з місця проживання або місця перебування кожної дитини із зазначенням адреси;

– копії документів про освіту дітей;

– характеристика особи, яку представляють до нагородження та кожного з дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо);

– документ (виданий органом внутрішніх справ) про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;

– довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років;

– за наявності та за бажанням матері – копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей;

– копії документів про освіту матері;

– копія трудової книжки (повністю) або довідка з пенсійного фонду щодо загального стажу роботи жінки;

– копії документів про державні нагороди України (за наявності).

Слід зауважити, що жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» виплачується одноразова винагорода у десятикратному розмірі прожиткового  мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно вищезазначене звання.

Для отримання роз’яснень щодо подачі заяви для порушення клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» та визначеного законодавством пакету документів, необхідно звертатися до департаменту за багатоканальним номером телефону 788-888 та додатково – 787-148.