м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Умови для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

З метою організації роботи щодо визначення кандидатур серед жінок, які мешкають у громаді, для представлення документів на присвоєння почесного звання діє відповідна комісія при виконавчому комітеті міської ради. Питання організаційної роботи комісії покладено на департамент соціального захисту населення. Для розгляду на комісії надається заява та документи:

 • копія паспорта громадянина України;
 • довідка про те, що жінка народила та виховала до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей;
 • копії свідоцтв про народження дітей;
 • довідки з місця проживання або місця перебування кожної дитини із зазначенням адреси житла;
 • копії документів про освіту дітей;
 • характеристика особи, яку представляють до нагородження та кожного з дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо);
 • виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;
 • довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років;
 • за наявності та за бажанням матері – копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей;
 • копії документів про освіту матері;
 • копія трудової книжки або довідка з Пенсійного фонду щодо загального стажу роботи жінки;
 • копії документів про державні нагороди України (за наявності).

На основі всіх зібраних документів департаментом складається нагородний лист, який разом із поданням надсилаються Президентові України.

Особі, удостоєній почесного звання, вручаються нагрудний знак, посвідчення до почесного звання встановленого зразка та виплачується одноразова виплата в розмірі 10 прожиткових мінімумів на момент присвоєння звання.

Отримати роз’яснення щодо процедури присвоєння звання «Мати-героїня» можна за телефоном 787-148.