м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Соціальна допомога

Соціальний захист населення – невід’ємна складова політики держави, відповідальної за добробут, розвиток і безпеку своїх громадян. Це той чинник, від ефективності якого залежить цивілізаційний розвиток будь-якого суспільства. З’ясування сутності соціального захисту, його місця в політиці соціальної держави набуває особливої актуальності у складних умовах сьогодення, адже соціальний захист – це засіб збереження стабільності та злагоди в суспільстві.

Призначення всіх видів соціальних допомог, компенсацій та житлових субсидій – делеговані державою повноваження для реалізації їх на місцях. І тому департамент соціального захисту населення Сумської міської ради прикладає максимум зусиль для забезпечення містян своєчасною підтримкою з боку держави.
Департаментом вживаються всі можливі заходи щодо забезпечення як прийому всіх бажаючих по оформленню соціальних допомог та житлових субсидій, так і по своєчасному їх призначенню, оскільки надійний соціальний захист населення є основним напрямком діяльності департаменту.

Що таке державна соціальна допомога?

Державна соціальна допомога – це грошова одноразова або періодична соціальна виплата, що не залежить від попередньої трудової діяльності і надається у випадках та на умовах, передбачених чинним законодавством, з метою підтримки малозабезпечених осіб, а також компенсації додаткових витрат, які були понесені ними при настанні соціального ризику, за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів.

Які є види державної соціальної допомоги?