м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Реєстрація колективних договорів та угод, змін і доповнень до них з урахуванням спрощеного порядку

Найбільш ефективним заходом регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих, роботодавців та уповноважених ними органів залишається колективний договір, де встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо організації виробництва, праці, відпочинку, продуктивної зайнятості, нормування, оплати, умов та охорони праці, а також додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 768 було змінено порядок повідомної реєстрації галузевих, міжгалузевих угод, колективних договорів та угод, змін і доповнень до них. Новий порядок спрощує процедуру та передбачає її проведення наступним чином.

Сторони, що уклали колективний договір, або внесли зміни та доповнення до нього, надають до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради на повідомну реєстрацію один примірник колективного договору (змін і доповнень до нього) разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ними кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу первинного документа (фотокопії), засвідченої електронною печаткою.

Повідомна реєстрація здійснюється шляхом внесення відповідного запису до реєстру територіальних угод та колективних договорів, змін і доповнень до них міста Суми на офіційному веб-сайті департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (https://dszn.smr.gov.ua/reyestr-teritorialnih-ugod-ta-kolektivnih-dogovoriv/).

Копіювання та опублікування тексту колективного договору, змін і доповнень до нього здійснюється разом з інформацією про повідомну реєстрацію, а також рекомендаціями щодо приведення його у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

Примірник колективного договору, поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається до заміни новим колективним договором.

Методичну допомогу щодо порядку укладання та реєстрації колективного договору можна отримати за адресою: вул. Харківська, 35,  каб. 209, тел. 787-146.