м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Програма зайнятості населення

Програма зайнятості населення м. Суми на 2019-2020 роки (затверджена рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4327-МР) спрямована на забезпечення кількісної і якісної збалансованості ринку праці, вжиття комплексу заходів щодо сприяння працевлаштуванню шляхом здійснення активної політики на ринку праці, надання соціальної та матеріальної підтримки безробітним.

Основні напрямки реалізації Програми:

– сприяння збереженню та створенню нових робочих місць;

– допомога у працевлаштуванні незайнятим громадянам, в т.ч. тим, які потребують соціального захисту та не можуть на рівних конкурувати на ринку праці;

– залучення безробітних до підприємницької діяльності шляхом надання коштів на відкриття власної справи та навчання за професіями, які спонукають до самозайнятості;

– організація професійного навчання та перенавчання відповідно до потреб ринку праці;

– залучення безробітних до громадських та інших робіт тимчасового характеру;

– стимулювання роботодавців та мотивація до легальної зайнятості.

Відповідно до програми в 2019-2020 роках планується залучити до виконання оплачуваних громадських робіт в соціальній сфері міста 256 безробітних, спрямувавши на ці цілі 350,0 тис. грн. у 2019 році та 370,0 тис. грн. у 2020 році  з міського бюджету та аналогічні суми з Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття.

За результатами вивчення ситуації на ринку праці міста проводиться аналіз стану створення робочих місць, що значним чином впливає на рівень зайнятості. У 2019 році очікується створення 5 300 робочих місць, в 2020 році – 5 400.

Передбачено здійснення підготовку та перепідготовку 265 безробітних, надання коштів для започаткування власної справи 30 особам, ваучерів на навчання 50 безробітним віком старше 45 років, компенсація ЄСВ роботодавцям за працевлаштування громадян, які потребують додаткових соціальних гарантій.

Такі заходи покращать ситуацію на ринку праці міста, сприятимуть розширенню сфери застосування праці, зменшенню рівня кваліфікаційного дисбалансу між попитом на робочу силу та її пропозицією.

Про виконання Програми зайнятості у 2019 році

За результатами вивчення ситуації на ринку праці міста проводиться аналіз стану створення робочих місць, що значним чином впливає на рівень зайнятості. В 2019 році в місті створено 5 520 нових робочих місць, що на 4,2% перевищує планове завдання на рік (5 300). Серед новостворених робочих місць 1 947 – у юридичних осіб та 3 573 – в малому бізнесі (зареєстровано 2 194 підприємці, укладено 1 379 трудових договорів між підприємцями та найманими працівниками).

Це сприяло працевлаштованню протягом року 6 299 безробітних, що більше порівняно з 2018 роком на 399 осіб (6,8%), з 2017 роком – на 930 осіб (17,3%). Серед працевлаштованих безробітних 1 184 особи мали додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 103 особи з обмеженими фізичними можливостями, 76 осіб з числа учасників АТО, 16 внутрішньо переміщених осіб.

Питома вага працевлаштованих за видами діяльності належить: промисловості – 24,0%, торгівлі – 15,8%.

Як наслідок, чисельність безробітних зменшилась на 455 осіб (17,5%) і на 01.01.2020 на обліку перебувало 2 146 безробітних, відповідно зменшилось навантаження безробітних на одне вільне робоче місце з 4 до 3 осіб. Актуальна база вакансій налічує 641 посаду, з них 431 – для робітників та осіб, які не мають професії (67,2%).

З метою зменшення рівня кваліфікаційного дисбалансу між попитом на робочу силу та пропозицією проведено навчання на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця 241 безробітного, отримали кошти для започаткування власної справи 49 осіб, 4 роботодавцям компенсовано єдиний внесок за працевлаштування 7 громадян, що потребують додаткових гарантій, проведено 171 семінар з техніки пошуку роботи, якими охоплено 2 338 осіб.

В 2019 році з міського бюджету було профінансовано громадські роботи в соціальній сфері в сумі 291,2 тис. грн. та 428,4 тис. грн. – за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, участь у цих роботах прийняли 160 безробітних. Всього направлено на виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру 244 особи.

Активізовано роботу з популяризації робітничих професій. Майже вдвічі збільшено чисельність учнів загальноосвітніх шкіл міста, залучених до профорієнтаційних заходів (з 3508 осіб в 2018 році до 6966 осіб в 2019 році). Молодих людей ознайомлювали зі станом ринку праці, вимогами роботодавців до майбутніх спеціалістів, послугами служби зайнятості.