м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

ПРО КОНКУРС ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ!

ОГОЛОШЕННЯ!

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської  територіальної громади у 2023 році (термін реалізації – з 01.02.2023 по 31.12.2023).

Проведення конкурсу передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами) та Порядком проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженим рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.01.2019 № 1 (зі змінами).

Конкурс проводиться у рамках програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які будуть передбачені в бюджеті Сумської МТГ для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства.

Мета конкурсу – залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення соціальних проблем шляхом задоволення потреб мешканців Сумської МТГ у соціальних послугах.

Програми (проекти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію однієї з наступних цілей та пріоритетних завдань:

Денний догляд:

 • забезпечення умов для денного перебування;
 • забезпечення харчуванням;
 • допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування);
 • спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг;
 • формування та підтримка навичок самообслуговування;
 • психологічна підтримка;
 • соціально-трудова адаптація;організація денної зайнятості.

Соціальна реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями:

 • навчання, формування, розвиток та підтримка соціально-побутових навичок (самообслуговування, комунікації, позитивної поведінки, приготування їжі, користування грошима, орієнтування тощо);
 • допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;
 • психологічна підтримка;
 • організація дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності, трудової адаптації, працетерапії;
 • арт-терапія.

Підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю:

 • забезпечення проживання особи або групи осіб;
 • консультування;
 • навчання, розвиток та підтримка навичок самообслуговування та інших навичок, необхідних для самостійного проживання;
 • допомога в організації розпорядку дня;
 • організація медичного патронажу;
 • допомога у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання);
 • представництво інтересів;
 • допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

 • надання соціальної допомоги й різноманітних соціальних послуг;
 • здійснення соціального супроводу/патронажу отримувачів соціальних послуг;
 • інформаційні заходи (організація навчання та просвіти, довідкові послуги, розроблення та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо надання соціальних послуг, розробка методичних матеріалів, проведення конференцій, семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, акцій);
 • транспортування клієнтів до інституту громадянського суспільства або до іншого можливого місця надання соціальних послуг та до місця проживання.

Програми (проекти, заходи) можуть включати вищевказані види діяльності, але бажано, не обмежуватись їх переліком.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) ЗАЯВУ ПРО УЧАСТЬ У КОНКУРСІ  із   зазначенням    найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи громадського об’єднання осіб з інвалідністю, скріпленим печаткою громадського об’єднання (у разі наявності);

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (форма додається). Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу),  інформацію  про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування.

В описі програми (проекту, заходу), який громадське об’єднання осіб з інвалідністю подає у складі конкурсної пропозиції, обов’язково повинна бути зазначена інформація щодо:

 • забезпечення виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та досягнення очікуваних результатів у разі зміни безпекової ситуації в умовах воєнного стану;
 • рівня забезпечення безпеки учасників програми (проекту, заходу) в умовах воєнного стану.

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) можуть передбачатися видатки на наступні цілі:

 • витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання осіб з інвалідністю, у тому числі:
 • оренда нежитлових приміщень, в яких громадське об’єднання осіб з інвалідністю провадить свою статутну діяльність;
 • оплата послуг з утримання приміщень, в яких громадське об’єднання осіб з інвалідністю провадить свою статутну діяльність, що належать Фонду державного майна або відносяться до об’єктів комунальної власності, та їх прибудинкової території;
 • оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання осіб з інваліністю провадить свою статутну діяльність;
 • оплата праці (матеріальне заохочення) для працівників громадського об’єднання осіб з інвалідністю;
 • придбання канцелярських товарів;
 • послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки;
 • придбання періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю, діяльності громадських об’єднань та бухгалтерського обліку;
 • послуги з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку,  а також   нотаріальні  послуги   з  оформлення   установчих  документів громадського об’єднання осіб з інваліністю, що надаються державними нотаріальними конторами;
 • витрати на проїзд, харчування та вартість проживання працівників громадського об’єднання осіб з інвалідністю в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»;
 • інші витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання осіб з інваліністю, які підтверджені відповідними документами;
 • витрати на організаційний розвиток громадського об’єднання осіб з інвалідністю, у тому числі:

– оплата короткострокового навчання працівників громадського об’єднання осіб з інвалідністю на тренінгах, конференціях, курсах тощо;

– одноразове навчання працівників громадського об’єднання осіб з інвалідністю, відповідальних за підготовку та проведення процедури закупівлі, у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою;

– оплата членських внесків у міжнародних організаціях та участь в заходах або зборах цих міжнародних організацій;

– оплата перекладацьких, редакторських та юридичних послуг;

– придбання офісної техніки (видатки споживання), витратних матеріалів для офісної техніки;

– оплата вартості послуг з розробки, вдосконалення, перекладу веб-сайту громадського об’єднання осіб з інвалідністю, користування хостингом та доменним ім’ям сайта;

– інші витрати на організаційний розвиток громадського об’єднання осіб з інвалідністю, які підтверджені відповідними документами.

За рахунок коштів бюджету Сумської МТГ, що спрямовуються на реалізацію програми (проекту, заходу), можуть здійснюватися:

 • видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі укладених договорів;
 • видатки на оплату праці працівників, які безпосередньо залучені до реалізації програми (проекту, заходу) та оплата праці яких не включена до витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності;
 • оренда нерухомого майна;
 • художнє та технічне оформлення місць реалізації програми (проекту, заходу);
 • оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів);
 • оренда обладнання, оргтехніки;
 • оплата поштових витрат та послуг зв’язку;
 • оплата поліграфічних та інформаційних послуг;
 • придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів);
 • оплата витрат на проїзд, харчування та вартість проживання учасників програм (проектів, заходів) (які залучені до проведення або участі у програмі (проекті, заході) та працівників громадського об’єднання (які залучені до виконання програми (проекту, заходу) в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»;
 • інші витрати, що обумовлені специфікою реалізації програми (проекту, заходу), за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу;

3) копію статуту (положення) (для громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які беруть участь у конкурсі вперше);

4) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

5) інформацію про діяльність громадського об’єднання осіб з інвалідністю, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання осіб з інвалідністю, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Не допускаються до участі в конкурсі громадські об’єднання осіб з інвалідністю в разі, коли:

1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання осіб з інвалідністю, що міститься у відкритих державних реєстрах;

2) громадське об’єднання осіб з інвалідністю, зареєстроване в установленому порядку менше ніж за шість місяців  до оголошення проведення конкурсу;

3) громадське об’єднання осіб з інвалідністю відмовилося від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

4) громадське об’єднання осіб з інвалідністю перебуває у стадії припинення за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій, не в повному обсязі або з порушенням вимог організатора конкурсу;

6) установлено факт порушення громадським об’єднанням осіб з інвалідністю вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

7) програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають міському рівню виконання (реалізації), або його заходи не орієнтовані на мешканців Сумської МТГ;

8) програма (проект, захід) не відповідає пріоритетам конкурсу.

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат для  виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) на витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток громадського об’єднання осіб з інвалідністю передбачається не більше 55 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки однієї програми (проекту, заходу).

Громадське об’єднання осіб з інвалідністю може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції складаються українською мовою.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсних пропозицій, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадського об’єднання осіб з інвалідністю.

Конкурсні пропозиції подаються особисто уповноваженим представником громадського об’єднання осіб з інвалідністю або засобами поштового зв’язку із описом вкладених документів. Дата надходження конкурсних пропозицій визначається за вхідним штемпелем організатора конкурсу або поштового штемпеля.

Прийом конкурсних пропозицій, надісланих поштою, припиняється через 5 календарних днів після закінчення строку прийому конкурсних пропозицій.

У такому разі пропозиції, які надійдуть пізніше, аніж через 5 календарних днів після визначеного терміну закінчення прийому конкурсних пропозицій, не будуть допущені до участі у конкурсі незалежно від того, якою є дата їх відправки за поштовим штемпелем.

Конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядатимуться.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом Сумської МТГ на 2023 рік. Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) становить 1 878 130,00 грн. (один мільйон вісімсот сімдесят вісім тисяч сто тридцять гривень 00 копійок).

Громадське об’єднання осіб з інвалідністю бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, яке визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову підтримку за  рахунок  бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ ПРИЙМАЮТЬСЯ департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради: вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, каб. 219, понеділок – п’ятниця з 800 до 1600 (електронна адреса – dszn@smr.gov.ua), з 06 січня 2023 року по 26 січня 2023 року.

КОНТАКТНА ОСОБА: секретар конкурсної комісії Соловйова Алла Олексіївна, телефон 787-139.