м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Питання встановлення опіки та піклування над повнолітніми особами розглядалося на І Міжнародному науково-практичному семінарі

10 грудня в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка відбувся І Міжнародний науково-практичний семінар «Соціально-правове забезпечення осіб з інвалідністю в реаліях сьогодення». Мета проведення семінару – визначення актуальних проблем соціально-правового супроводу осіб з інвалідністю та корекційно-реабілітаційної допомоги особам із порушенням психофізичного розвитку в умовах сучасної нормативно-правової бази України.

Виконуючи повноваження у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг департаментом вирішуються питання встановлення опіки та піклування над повнолітніми особами. Саме про роботу у даному напрямку та про систему опіки та правові обмеження щодо осіб, які визнані судом недієздатними або дієздатність яких обмежена, було проінформовано присутніх Оленою Родінкою, заступником начальника управління соціально-трудових відносин, яка також є заступником голови опікунської ради при органі опіки та піклування.

У цьому році вже проведено 12 засідань опікунської ради, на яких розглянуто 56 заяв, що стосуються питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами. Згідно з наданими пропозиціями прийнято 11 рішень виконавчого комітету Сумської міської ради з питань, які стосувалися опіки та піклування над повнолітніми особами, укладання правочинів із нерухомим майном недієздатних тощо. Прийнято участь у 78 судових засіданнях. Як наслідок, над 22 особами встановлено опіку, надано дозвіл на укладання правочинів із нерухомим майном недієздатних (з метою покращення житлово-побутових умов та захисту майнових прав підопічних) 12 опікунам.

Оновлюється та підтримується в актуальному стані реєстр недієздатних повнолітніх осіб, який налічує відомості про 438 осіб, відповідна інформація внесена до Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Проведено 454 обстеження житлово-побутових умов недієздатних осіб, 513 громадянам надано методичну допомогу з питань опіки та піклування над повнолітніми особами, які за станом здоров’я не можуть здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

Засідання опікунської ради проводяться кожен останній вівторок місяця, допомогу з питань, що входять до її компетенції, можна отримати за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 35, кабінет 211, тел. 60-44-48.